<<< Atpakaļ


Ļaundabīgo audzēju profilakses un skrīninga pētījumi starp 11  ievērojamākiem sasniegumiem Latvijas zinātnē11.01.2016.Latvijas Zinātņu akadēmijas īpaši izveidotā žūrijas komisija izvērtēja zinātnes sasniegumus 2015. gadā Latvijā, vairākus desmitus izgudrojumu pieteikumu. Ar gandarījumu varam teikt, ka vairāku desmitu dažādu jomu zinātnisko izgudrojumu pieteikumu vidū. Ļaundabīgo audzēju profilakses un skrīninga pētījumi Latvijā (GISTAR) pētījums ir ierindojies starp 11  ievērojamākiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 2015. gadā.

Gremošanas sistēmas audzēju (kuņģa vēzis, zarnu vēzis) profilakses pētījums GISTAR* starptautiskā projekta ietvaros ir vienīgais šāda veida pētījums Eiropā. 2013. gadā uzsāktajā pētījumā līdz šim iekļauti 3360 iedzīvotāji Cēsīs, Alūksnē, Ludzā un Saldū. Pētījuma mērķis ir samazināt audzēju izraisīto mirstību, pārbaudot jau zināmās un meklējot jaunas profilakses iespējas. Efektīvākā kuņģa vēža profilakses metode ir baktērijas H.pylori izskaušana, taču ārstēšana saistāma ar blakusparādību risku. Projekta ietvaros tiek vērtēti kā sagaidāmie ieguvumi, tā arī riski. Jauno metožu starpā jāmin audzējam raksturīgo gaistošo marķieru noteikšana izelpojamajā gaisā, arī mikrofloras izpēte. 

*GISTAR - study on gastrointestinal cancer prevention, by timely detecting atrophic gastritis and colon or rectal mucosa damage

Visi interesenti ir laipni aicināti apmeklēt 2015. gada izcilāko zinātnisko sasniegumu autoru godināšanas un apbalvošanas ceremoniju, kas notiks 19. janvārī plkst. 15 LZA Portretu zālē, Akadēmijas laukumā 1. Pasākuma programmā iekļautas arī zinātnisko sasniegumu prezentācijas. Sīkāka informācija linkā.
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3008&Itemid=87

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv