<<< Atpakaļ


Var iesniegt dokumentus vienkāršoto robežšķērsošanas atļauju saņemšanai13.01.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Krievijas pierobežas teritoriju iedzīvotājiem, kuri iepriekš Alūksnes novada pašvaldībā ir pieteikušies vienkāršotās robežšķērsošanas atļaujas saņemšanai, no 11. janvāra ir iespējams doties uz Krievijas Federācijas vēstniecību Rīgā vai Ģenerālkonsulātu Daugavpilī, lai iesniegtu nepieciešamos dokumentus.

Nākošais termiņš, kad iedzīvotāji varēs pieteikties atļauju saņemšanai, būs 15. marts.  To var izdarīt atkarībā no dzīvesvietas - pagastu pārvaldēs vai pašvaldības administrācijā Alūksnē.

Atļauja ir saņemama saskaņā ar 2010. gada 20. decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas  Federācijas valdības vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu, kas paredz veicināt pārrobežas sadarbību un valsts pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējos braucienus.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv