<<< Atpakaļ


Par autoceļu pārbūves būvprojektu apspriešanu un saskaņošanu Veclaicenes pagastā14.01.2016.Sakarā ar to, ka Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta ietvaros plāno veikt pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūvi. Ir uzsākta autoceļa pārbūves būvprojekta izstrāde, ko  izstrādā SIA “Projekts EAE”.

Ņemot vērā augstāk minēto, Veclaicenes pagasta pārvalde uzaicina, šī autoceļa, pieguļošo zemju pierobežniekus un citus interesentus, uz autoceļa pārbūves būvprojekta apspriešanu un saskaņošanu, kas notiks šī gada 29.janvārī, plkst. 15.30, Veclaicenes tautas namā, adrese: “Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts.

           

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv