<<< Atpakaļ


Par autoceļu pārbūves būvprojektu apspriešanu un saskaņošanu Ziemera pagastā14.01.2016.Sakarā ar to, ka Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta ietvaros plāno veikt pašvaldības autoceļu “Ziemeri – Murati”, “Stūrīši – Ziemeri”, “Atvases – Ziemeļnieki”, “Indrāni – Blūmji – Gailīši” un “Rijukalns – Vengerski” (turpmāk tekstā-autoceļi) pārbūvi, ir uzsākta autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde, ko  izstrādā SIA “Projekts EAE”.

Ņemot vērā augstāk minēto, Ziemera pagasta pārvalde uzaicina, šo autoceļu, pieguļošo zemju pierobežniekus un citus interesentus, uz autoceļu pārbūves būvprojektu apspriešanu un saskaņošanu, kas notiks šī gada 29.janvārī, Māriņkalna tautas namā, adrese: “Līksmes”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā:
plkst. 9.00 apspriede un saskaņošana par autoceļiem “Ziemeri – Murati”, “Stūrīši – Ziemeri”, “Atvases – Ziemeļnieki”;

plkst. 11.00 apspriede un saskaņošana par autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”;
plkst. 12.30 apspriede un saskaņošana par autoceļu “Rijukalns – Vengerski”.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv