<<< Atpakaļ

Pašvaldība aicina uz tikšanos uzņēmējus par sadarbību Pilssalā01.07.2016.
Alūksnes novada pašvaldība 14. jūlijā pulksten 10.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē aicina uz tikšanos Alūksnes novada uzņēmējus, kas ieinteresēti saistīt uzņēmējdarbību ar Pilssalā plānotās Multifunkcionālās ēkas infrastruktūru. Tikšanās laikā uzņēmēji tiks iepazīstināti ar ēkas un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojuma projektu un komercdarbībai paredzēto  telpu nomas iespējām.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv