<<< Atpakaļ

Grauds jaunas sadarbības zemē iemests05.07.2016.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisteNo 14. līdz 20. jūnijam Alūksnes novada pašvaldības un uzņēmumu pārstāvji Latvijas delegācijas sastāvā piedalījās braucienā uz Ķīnu, kur Hebejas provincē no 16. līdz 18. jūnijam notika 3. Pašvaldību vadītāju konference.

 Konferences ar nosaukumu “Sadarbība starp Ķīnas, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm. Jauna telpa – jaunas iespējas” mērķis bija uzlabot 16 + 1 valstu sadarbības mehānismu, padziļināt pašvaldību sadarbību ekonomikā, tehnoloģijās, izglītībā, kultūrā, veicināt izpratni, lai stiprinātu draudzību, bet pats galvenais - veicinātu sadarbību starp Ķīnu un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

Konferencē uzstājās Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, kurš savā runā apliecināja Ķīnas Jaunā Zīda ceļa “One Belt and Road”  iniciatīvas nozīmību Latvijai:
- Mūsu kopīgais mērķis ir cilvēku labklājība un valstu ekonomiskā attīstība, ko veicina augstas kvalitātes ieguldījumus infrastruktūrā un ražošanā, kā arī Ķīnas kravu tranzīts caur Latviju. Es vēlos atzīmēt veiksmīgo sadarbību, kas attīstās starp mūsu valstu pašvaldībām. Lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību starp Ķīnas Tautas Republiku un Latvijas Republiku, mums ir neieciešams veicināt ekonomisko sadarbību starp abām valstīm un attīstīt tiešus divpusējus kontaktus, kuri palīdzēs īstenot kopīgus projektus, veicinās eksportu un investīciju piesaisti, - uzsvēra A. Jaunsleinis.

Alūksnes novada pašvaldība un novada uzņēmēji Latvijas delegācijas sastāvā braucienā piedalījās pēc Ķīnas – Centrālās un Austrumeiropas pašvaldību un uzņēmēju foruma organizatoru no Ķīnas Tautas Republikas un Latvijas Pašvaldību savienības uzaicinājuma, kas saņemts, atsaucoties uz iepriekš notikušajām tikšanās reizēm ar Ķīnas pārstāvjiem.

Atgādināsim, ka Prāgā 2014. gada rudenī notika Ķīnas investīciju forums, kurā piedalījās LPS delegācija. Tās sastāvā bija Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, kurš parakstīja nodomu protokolu par atbalstu Ķīnas Tautas Republikas provinču un Centrālās un Austrumeiropas valstu pašvaldību asociācijas veidošanai. Līdz ar to Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies šajā sadarbības projektā.
2015. gada maijā Hebejas provincē notika Ķīnas Tautas Republikas provinču un Centrālās un Austrumeiropas valstu pašvaldību asociācijas sanāksme, kurā kopā ar Latvijas delegāciju bija lūgti piedalīties Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins. Savukārt 2015. gada novembrī Čehijas galvaspilsētā Prāgā norisinājās Ķīnas investīciju forums, kuru Latvijas delegācijas sastāvā apmeklēja arī Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un sabiedrisko attiecību speciālists Druvis Mucenieks.

Šī vizīte uz Tangšaņas pilsētu Hebejas provincē ir nākamais posms sadarbībā, kad Ķīnas puse aicināja piedalīties jau lielākas delegācijas no pašvaldībām.

Alūksnes novada pašvaldības delegācijā braucienam uz Ķīnu kopumā bija 13 cilvēki. Tai skaitā šādu novada uzņēmumu pārstāvji - SIA “Ozoli AZ”, SIA “Silvis”, SIA “Valdis”, SIA “Almo Hardwood”, Z/S “Dzirnavu 8” un Z/S “Klajalkšņi” un pašvaldības pārstāvji - domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, izpilddirektore Janīna Čugunova, Kancelejas vadītāja Viktorija Avota, Juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Egle, Finanšu nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina, uzņēmējdarbības speciāliste Sanita Ausēja un sabiedrisko attiecību speciālists Druvis Mucenieks. Pašvaldības delegācijas sastāvā iekļauta pašvaldības vadības komandas pārstāvniecība – par sadarbību atbildīgais domes priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektore un nodaļu vadītāji – personas, kas tieši saistītas ar pašvaldības ikdienas darbu - domes lēmumu sagatavošanu un izpildi, projektu plānošanu, to ieviešanu un realizāciju, finanšu  līdzekļu apriti, juridisko un lietvedības dokumentu sagatavošanu, starptautiskās sadarbības un uzņēmējdarbības atbalsta plānošanu un uzturēšanu.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Aivars Fomins pēc foruma apmeklējuma norāda, ka šāda starpvalstu sadarbības attīstība starp Ķīnu un Latviju  ir ļoti nozīmīga un tā laika gaitā var attīstīties daudz plašāk.

- Būtiski, ka forumā piedalījās arī 16 Eiropas valstis. Gan es, gan pārējie kolēģi neformālās sarunās izveidojām labus sakarus ar citām pašvaldībām. Katrs mūsu novada delegācijas pārstāvis sarunās prezentēja Alūksnes novadu, uzsverot novada stratēģisko atrašanās vietu trīs valstu krustpunktā, ekoloģisko vidi un citas vērtības, - norāda A. Fomins.

Delegācijai bijusi iespēja apmeklēt starptautiskās uzņēmējdarbības izstādes – gan Ķīnas, gan Eiropas valstu. Latvijas stendā latviešu tautastērpos tika ietērpti vietējie iedzīvotāji, par tērpu aizlienēšanu pateicība deju kolektīvam “Enku – drenku”.

- Pašvaldība tieši ar uzņēmējdarbību nenodarbojas, taču pašvaldība ir tā, kas rada apstākļus, un, pateicoties iepriekš noslēgtajiem līgumiem, bijām radījuši apstākļus mūsu novada uzņēmējiem šai forumā nokļūt. Ja pašvaldība nebūtu iesaistījusies šajā sadarbības tīklā, tad neviens no mūsu novada uzņēmējiem nebūtu varējis nonākt šajā forumā. Uzņēmējiem bija iespēja tikties ar jomas kolēģiem no citām valstīm, kas bija saskatījuši sadarbības iespējas. Protams, ir jāpieņem atšķirīgās Ķīnas tradīcijas. Piemēram, viņiem ir ļoti svarīgi, lai būtu pārstāvēta pašvaldība, no kuras nāk uzņēmējs. Tas viņiem apliecina garantu savstarpējās sadarbības drošībai un uzticamībai. Grauds zemē tika iemests, kurš uzdīgs, kurš nē, lielā mērā atkarīgs no tā, kas to zemi kopj – no uzņēmēja - vai viņš attīstīs sadarbību, vai tas būs izdevīgi, vai piesaistīs vēl kādu kvantitātes nodrošināšanai. Pašvaldība radīja apstākļus un cerēsim, ka uzņēmēji tos izmantos, - norāda A. Fomins.

Aivars Platnieks, kas pārstāvēja SIA “Silvis”, foruma laikā ticies ar septiņiem Ķīnas uzņēmējiem. Sarunu laikā uzņēmēji apmainījušies ar vizītkartēm un kontaktinformāciju, pārrunājuši, kāda veida sadarbība būtu iespējama.

- Jārēķinās, ka process sadarbības veidošanai ar Ķīnas uzņēmējiem nebūs ātrs. Vispirms ir jāveic izpēte – jānoskaidro cenas, loģistikas iespējas un izmaksas, apmaksas kārtība, jāsaskaņo prece, kāda ir nepieciešama potenciālajiem partneriem un tas, ko mēs varam viņiem piedāvāt, jāizanalizē, vai mums tas ir izdevīgi, jāvienojas par kvalitātes prasībām, - turpmākos soļus sadarbības uzsākšanai raksturo A. Platnieks.
To, ka Alūksnes novada uzņēmējs var sadarboties ar Ķīnu un piegādāt savu preci šīs zemes tirgum, apliecina AS “Almo Hardwood” pieredze. Arī šī uzņēmuma pārstāvis Modris Lazdekalns piedalījās starptautiskajā forumā.

- Uz Āziju, tai skaitā Ķīnu eksportējam jau vairāk nekā 10 gadus. Apmēram 50% no kopējā eksporta uz Āziju sastāda tieši preču piegāde uz Ķīnu, savukārt no visa mūsu uzņēmuma eksporta apjoma Ķīnas tirgus ir apmēram 12%. Mūsu uzņēmumam Ķīnā ir gan pastāvīgi klienti, gan mainīgi. Šobrīd šis tirgus gan nav mūsu prioritāte, taču šīs durvis turam atvērtas. Vizītes laikā bija iespēja gan tikties ar jauniem uzņēmējiem, gan satikt arī vienu savu esošo klientu. Notika sarunas ar sešiem uzņēmējiem, no kuriem viens bija no Serbijas, pārējie - Ķīnas. Ar vienu no sarunu partneriem šobrīd arī notiek intensīva sarakste par sadarbības iespējām, - norāda M. Lazdekalns.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv