<<< Atpakaļ

3. augustā notiks uzklausīšanas sanāksme par AS “Simone” iesniegto siltumenerģijas tarifu projektu06.07.2016.


03.08.2016. uzklausīšanas sanāksme par akciju sabiedrības „SIMONE”” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2016.gada 3.augustā plkst.13.00 Administratīvās ēkas zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par akciju sabiedrības „SIMONE” (turpmāk – AS „SIMONE”) iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis AS „SIMONE” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par AS „SIMONE” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2016.gada 2.augustam (kontaktpersona Evija Mūrniece, tel. 67873184; evija.murniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar AS „SIMONE” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Par SPRK/ Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv