<<< Atpakaļ

Aicina iesniegt dokumentus vienkāršotās satiksmes atļaujas saņemšanai13.07.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

No 11. jūlija tie Alūksnes novada iedzīvotāji, kuri iepriekš pieteikušies vietējās pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai, var doties uz Krievijas Federācijas dienestiem tālākai dokumentu kārtošanai, lai saņemtu atļauju. Par to Alūksnes novada pašvaldību informējusi Valsts robežsardze.

Informācija par tiem Alūksnes novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kas pieteikušies vienkāršotās robežšķērsošanas atļaujas saņemšanai, nosūtīta Krievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī un arī vēstniecības Konsulārajai daļai Rīgā. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka dokumentus atļaujas noformēšanai pieņems personīgi no sarakstos iekļautajiem Latvijas pierobežas iedzīvotājiem, kā arī no viņu tuviem radiniekiem.

Atgādinām, ka reizi ceturksnī tiek aktualizēts iedzīvotāju saraksts, kas vēlas un, atbilstoši nosacījumiem, var pieteikties minētās atļaujas saņemšanai. Nākamais termiņš, kad varēs pieteikties papildsarakstā, būs no 1. līdz 20. septembrim. Atgādinām, ka pieteikties iespējams pēc savas deklarētās dzīvesvietas – Alūksnes pilsētas iedzīvotāji attiecīgi Alūksnes novada pašvaldības administrācijā, Dārza ielā 11, Alūksnē, pie dzīvesvietas deklarēšanas amatpersonas 300. kabinetā, pagastu iedzīvotāji – savā pagasta pārvaldē.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv