<<< Atpakaļ

Alūksnē uzsākta Brāļu kapu teritorijas labiekārtošana18.07.2016.
Alūksnē uzsākta Brāļu kapu teritorijas Pils ielā 31 (pretī Jaunajai pilij) labiekārtošana, kas paredz esošo piemiņas objektu atjaunošanu un piemiņas vietas teritorijas samazināšanu. Veicamie darbi ir saskaņoti ar Brāļu kapu komiteju, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijā.

Darbus Brāļu kapu teritorijā finansēs daļēji Alūksnes novada pašvaldība un daļēji Krievijas Federācijas vēstniecība. Alūksnes novada domes 28. jūnija sēdē deputāti no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem izdalīja 4682 EUR Brāļu kapu teritorijas labiekārtošanā veicamajai pašvaldības finansēto darbu daļai. Darbi objektā notiek pēc Alūksnes novada pašvaldības pašvaldība pasūtītās tehniskās dokumentācijas.
Apsekojot Brāļu kapu teritoriju, secināts, ka galvenais piemineklis, piemiņas plāksnes, atbalsta sienas un kāpnes ir sliktā, piemiņas vietai neatbilstošā vizuālā stāvoklī, atsevišķi sienas posmi sasvērušies un draud izgāzties, betona flīzes vietām izdrupušas, kāpnes nolietojušās un gājējiem bīstamas. Līdz ar to pašvaldība par saviem līdzekļiem veiks teritorijas labiekārtošanas un atsevišķu daļu demontāžas darbus. Paredzēta esošo augšējo un apakšējo betona atbalstsienu, kas apjož piemiņas vietu, demontāža. Tāpat demontēs kāpnes, kas ved no Pils ielas, un kāpņu laukumu, kā arī kāpnes, kas ved no piemiņas vietas lejup, lai šo teritoriju neizmantotu kā caurstaigājamu. Vietās, kur minētie demontāžas darbi būs veikti, zemi piebērs, noplanēs un iesēs zālienu.
Savukārt Krievijas vēstniecība finansēs un veiks šādus darbus – centrālās betona sienas, uz kuras piestiprinātas piemiņas plāksnes, tīrīšanu, parapetu remontu un piemiņas plākšņu maiņu, galvenā pieminekļa plāksnes maiņu, pieminekļa pamatnes remontu un virsmas tīrīšanu, puķu dobju kopšanu, no parka celiņa (Pētera Buka ielas) pieejošo kāpņu remontu, ietves apmales demontāžu un montāžu (maiņu). Pašvaldības izvirzītais nosacījums attiecībā uz piemiņas plākšņu maiņu – tās izgatavojamas granītā, saglabājot šobrīd esošo tekstu un vizuālo izskatu un lietojot tikai tādus materiālus, kas jau šobrīd piemiņas vietā izmantoti. Pie piemiņas vietas tiks ierīkots informatīvais stends ar tekstu “Otrā Pasaules kara brāļu kapi 1941 – 1945” trīs valodās, un tā vizuālais risinājums būs atbilstošs muižas parka informatīvo zīmju koncepcijai.
Atgādinām, ka II Pasaules kara Brāļu kapi atrodas Alūksnes muižas parkā, uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, divās pieminekļu aizsardzības zonās – valsts nozīmes aizsargājama arhitektūras pieminekļa “Parks” un valsts nozīmes aizsargājama pilsētbūvniecības pieminekļa “Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv