<<< Atpakaļ

Īstenots projekts “Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta ezeros”27.07.2016.

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste
Veclaicenes pagasta pārvalde jūlija sākumā savā rīcībā ir saņēmusi jaunu kvadriciklu, kas tika iegādāts Zivju fonda atbalstītā projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros, lai turpmāk maksimāli efektīvi varētu veikt zivju resursu aizsardzību, uzraudzību, saglabāšana un maluzvejniecības samazināšana Veclaicenes pagasta ezeros.

 Ar kvadriciklu būs iespējams ātrāk apsekot plašākas teritorijas, lai pārbaudītu gan makšķernieku licences, gan to vai kādā ezerā nav izvietoti nelikumīgi zvejas tīkli, līdz ar to ūdenstilpju uzraudzība tiks nodrošināta arī vietās, kur līdz šim tas nebija tehniski iespējams.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 8100,01 EUR. Zivju fonda līdzfinansējums ir 80% jeb 6694,22 EUR un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 20% jeb 1620,01 EUR.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv