<<< Atpakaļ

Nojauks nedrošo laipu ezerā02.06.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Daudzi makšķernieki iecienījuši laipu Alūksnes ezera iekšezerā pie Alūksnes Mākslas skolas. Diemžēl vienkāršās koka laipas tehniskais stāvoklis ir tā pasliktinājies, ka drošības apsvērumu dēļ tā jānojauc.

Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris Aivars Sausais apsekojis laipas tehnisko stāvokli. Apsekojumā secināts, ka pāļi ir satrunējuši, izkustējušies no vietas un sagāzušies, satrunējis arī laipas dēļu klāja apakšējais vainags un paši dēļi. Līdz ar to laipa ir kļuvusi nedroša un bīstama tās lietotājiem.

Uzreiz pēc nojaukšanas laipa netiks atjaunota, taču, ņemot vērā to, ka šo laipu labprāt izmanto dažādu vecumu makšķernieki, pašvaldības speciālisti sagatavos tāmi un pašvaldība meklēs iespēju to atjaunot.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv