<<< Atpakaļ

Sociālo dienestu apmeklē kolēģi no Turcijas un Taivānas09.06.2016.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

8. jūnijā Starptautiskās sadraudzības padomes (CIF International) Latvijas nodaļas rīkotās pieredzes apmaiņas programmas ietvaros Alūksnes novada Sociālo dienestu apmeklēja sociālie darbinieki Izzetin Atmaz no Turcijas un Min Chu Hsu no Taivānas.

Viesu vizītes mērķis bija iepazīties ar Latvijas sociālo sistēmu, sociālā darba un sociālo pakalpojumu organizēšanu Latvijā, kā arī iepazīstināt ar sociālā darbinieka ikdienu Turcijā un Taivānā. Savas vizītes laikā Alūksnē pārstāvji no Turcijas un Taivānas apmeklēja dienas aprūpes centru “Saules stars”, kā arī Alūksnes novada naktspatversmi. Pēc šo objektu apskates viesi tikās ar Sociālā dienesta vadību un darbiniekiem, kuriem bija sagatavojuši prezentācijas par aktuālākajiem sociālā darba jautājumiem savās valstīs. Prezentāciju noslēgumā notika diskusija par jautājumiem, kas saistīti ar sociālā darba un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Viesi 7. jūnijā iepazinās ar sociālās aprūpes centra “Trapene” un nodibinājuma “Centrs Valdardze” Valmierā sniegtajiem pakalpojumiem, kur pakalpojumus saņem arī Alūksnes novada iedzīvotāji.
Starptautiskās sadraudzības padome (CIF International) ir brīvprātīga bezpeļņas, politiski un reliģiski neatkarīga organizācija, kas dibināta 1960. gadā. Tās galvenais mērķis ir veicināt starptautisko sapratni un mieru pasaulē līdz ar pieredzes apmaiņu starp sociālajiem darbiniekiem. CIF Latvijas nodaļu 2002. gada augustā nodibināja CIF programmu absolventi. Katru otro gadu šāda kopēja apmaiņas programma tiek rīkota arī Baltijas valstīs. Šogad CIF Latvijas un Igaunijas nodaļas organizēja Baltic CIF programmu, kas notika pa 10 dienām katrā no valstī.
Sociālajiem darbiniekiem no Latvijas ir iespēja pieteikties CIF Latvijas nodaļā dalībai starptautiskās pieredzes apmaiņas programmās citās valstīs.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv