<<< Atpakaļ

Alūksnes ezera ūdens peldēšanai atbilstošs15.06.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA “Vitalitas” akreditētā testēšanas laboratorija pēc Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” pasūtījuma veikusi ūdens kvalitātes novērtējumu Alūksnes ezera peldēšanas vietās. Analīžu rezultāti apliecina, ka ūdens kvalitāte tajās atbilst normatīvo aktu prasībām.

Ūdens paraugi testēšanai ņemti tādās iedzīvotāju iecienītās Alūksnes ezera peldēšanas un atpūtas vietās kā Vējiņš, Zirgu dzirdinātava, Šūpalas, Melnums, Pilssala un bijušā kempinga teritorija. Visās peldēšanas vietās ņemtā ūdens paraugi atbilst prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”. Nevienā no analīžu ņemšanas vietām nav konstatētas zilaļģes, naftas produktu smaka, ilgnoturīgas putas vai peldoši atkritumi. Vien Melnumā un Zirgu dzirdinātavā bijusi novērojama neliela aļģu ziedēšana, kas ir normāls dabas process.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv