<<< Atpakaļ

Informācija par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu atcelšanu Alsviķu pagastā05.05.2016.


Sakarā ar pavasara šķīdoņa izbeigšanos ar 05.05.2016. ir atcelts Alsviķu pagasta pārvaldes 12.02.2016. rīkojums Nr. APP/1-4/16/28 „ Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz autoceļiem pavasara šķīdoņa periodā”.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv