<<< Atpakaļ

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi klimatisko apstākļu ietekmē uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā10.03.2016.


Mārkalnes pagastā no 14.03.2016. ir ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz pašvaldības autoceļiem - Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas; Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas; Zemesbanka-Lielāsgāršas; Siļķene-Zīles; Ezīšava-Mārkalne; Blekteskalns-Ceļmalas; Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene; Vuķi-Ezerkalns; Blekteskalns-Mežmaļi; Lielliepas -Mikalītes; Ezīšava - Dekšņi; Cirakalns – Silmalu krustojums; Sviestagārša - Augupurvs; Silmalu krustojums - Silmalas.

 Ilgstoša atkušņa, šķīdoņa un lietus ietekmē, grants seguma ceļu nestspēja būtiski samazinās. Lai novērstu šo ceļu sabrukumu, ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi transportlīdzekļiem, uzstādot ceļazīmi “Masas ierobežojums” 3.5 t.  Ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc ceļu faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. Minētais ierobežojums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” vai pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības  “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv