<<< Atpakaļ

Izsludināts bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss11.03.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludinājusi Alūksnes novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu.

Līdz pat 30. martam novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, juridiskās un fiziskās personas var iesniegt pieteikumus minētajam konkursam, lai pretendētu uz pašvaldības finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu nodarbinātību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un sociālās pašizpausmes vasaras periodā.
Kopējais pieejamais līdzfinansējums nometņu organizēšanai ir 9000 EUR. Vienai nometnei pašvaldība var piešķirt finansējumu līdz 70% no nometnes kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 EUR.

Pieteikumus var iesniegt Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Dārza ielā 11, 210. kabinetā līdz 30. marta pulksten 17.00. Konkursa nolikums, kā arī visas nepieciešamās veidlapas pieejamas Alūksnes novada pašvaldības mājas lapas www.aluksne.lv sadaļā “Konkursi”.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv