<<< Atpakaļ

Tempļakalna ielas gājēju tilts – godalgots konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva”14.03.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
 

No kreisās: Balvu par Tempļakalna ielas gājēju tilta būvniecību saņēma SIA “Projekts 3” pārstāvis Ģirts Šķupelis, SIA “Tilts” pārstāvis Artjoms Gridņevs un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers
Foto no www.latvijasbuvnieciba.lv
10. martā Rīgā tika paziņoti konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2015” laureāti. To vidū godalga arī Alūksnes novada pašvaldības objektam – Tempļakalna ielas gājēju tilts.

Konkursam “Latvijas Būvniecības Gada balva 2015”, kura devīze ir drošība un kultūras mantojuma saglabāšana, bija pieteikti kopumā 95 objekti. Tā vērtēšanas kritēriji attiecināti uz ēku būvkonstruktīvo drošību, arhitektonisko izteiksmību, materiālu un darbu izpildes kvalitāti, mikroklimatu, sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem un pielietotajiem inovatīvajiem risinājumiem.

Nominācijā “Jauna inženierbūve” 3. vietu ieguva objekts Tempļakalna ielas gājēju tilts Alūksnē, kura pasūtītājs ir Alūksnes novada pašvaldība, projekta izstrādātājs SIA “Projekts 3” un būvfirma SIA “Tilts”. Apbalvojumu saņēma gan projekta izstrādātāja un būvfirmas, gan arī pasūtītāja – Alūksnes novada pašvaldības – pārstāvis, novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.

Svinīgās ceremonijas laikā apbalvoti arī labākie nozares speciālisti un nominācijā “Gada būvdarbu vadītājs 2015” 3. vieta  Kirilam Loškarjovam (SIA “Tilts”), kurš bija būvdarbu vadītājs Tempļakalna ielas gājēju tilta rekonstrukcijas projektā.

Šo konkursu organizēja žurnāli “Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra”, sadarbojoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Rīgas domes Īpašumu departamentu, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, biedrību “Zaļās mājas”, Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Amatniecības kameru, biedrību “Building Design and Construction Council”.

Jāpiebilst, ka ceturtdien, 17. martā Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji piedalīsies cita būvniecības konkursa - skates „Gada labākā būve Latvijā 2015” 3. kārtā, kur 2015. gada labāko Latvijas būvniecības objektu vidū ir Alūksnes muižas apbūves brūža ēka un Tempļakalna ielas gājēju tilts. Šo konkursu organizē Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un Latvijas Būvuzņēmēju partnerība sadarbībā ar 13 lielajām nozares profesionālajām organizācijām.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv