<<< Atpakaļ

Pašvaldība iegādājas uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamu zemesgabalu17.03.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
 

Lai varētu īstenot uzņēmējdarbības vides attīstībai plānoto projektu, Alūksnes novada dome 17. marta ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties 1,3 ha lielu zemesgabalu Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē.

 Minētā zemesgabala iegādei no pašvaldības budžeta atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem deputāti izdalīja nepieciešamos 59743 eiro. Šis zemesgabals pašvaldībai ir būtiski nepieciešams, lai īstenotu uzņēmējdarbības vides attīstībai nozīmīgu projektu Alūksnē, jo, kā jau uzsvērts agrāk, jaunajā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā ar ES atbalstu īstenojamajiem projektiem paredzētais finansējums ir vērsts uz uzņēmējdarbības atbalstu. Tā kā par zemesgabalu ir arī citu pircēju interese, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto kārtību, pašvaldība to iegādājās, izmantojot pirmpirkuma tiesības.
Alūksnes novada pašvaldība līdz šim ir ieguldījusi apjomīgu darbu, lai pretendētu uz finansējumu no tā sauktās Latgales programmas - 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) projektu atlases 3. pasākuma, kur paredzamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms mūsu novadam ir vairāk nekā 2 miljoni eiro.
Projekta “Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1. kārta” ietvaros ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai plānoti ieguldījumi novada lielākajā industriālajā zonā - Rūpniecības ielas teritorijā, lai tā būtu pievilcīga uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstoša uzņēmēju vajadzībām.

Plānots uzlabot industriālās zonas pieguļošo ielu infrastruktūru, pārbūvējot Rūpniecības ielu un Ganību ielas posmu, iegādāties zemesgabalu, uz kura izveidot industriālo teritoriju, kas būtu aprīkota ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu, kā arī industriālo ēku. Jāuzsver, ka šāda projekta realizēšana ir paredzēta Alūksnes novada attīstības programmā 2011. – 2017. gadam un novada Investīciju plānā 2015. – 2017. gadam.

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv