<<< Atpakaļ

Pārrunā vienotā klientu apkalpošanas centra izveides iespējas01.11.2016.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists


Ceturtdien, 27. oktobrī Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, lai pārrunātu iespējas izveidot Alūksnē Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru.

Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs (KAC) darbotos uz pašvaldības bāzes, saskaņā ar vienotiem principiem, lai no drošinātu klientiem vienkopus gan pašvaldības, gan noteiktus valsts iestāžu pakalpojumus.

Šāda centra izveides galvenais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamākus publiskos pakalpojumus, sadarbojoties valstij un pašvaldībai. Centrā plānots nodrošināt pakalpojumu pieteikšanu klātienē, informācijas sniegšanu, konsultācijas par e-pakalpojumiem. Šī procesa ietvaros pašvaldība sadarbojas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts zemes dienestu, Lauku atbalsta dienestu, Uzņēmumu reģistru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Valsts darba inspekciju.

Alūksne kā reģionālās nozīmes attīstības centrs KAC izveidē var pretendēt uz vienreizēju valsts dotāciju 50 000 EUR apmērā, ja tiek izpildīti koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi noteiktie kritēriji.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv