<<< Atpakaļ

Veselības ministre Alūksnē skaidro plānotās veselības aprūpes reformas04.11.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Trešdien, 2. novembrī Alūksnē īsā darba vizītē ieradās veselības ministre Anda Čakša, kura tikās ar iedzīvotājiem, SIA “Alūksnes slimnīca” īpašnieku – Alūksnes un Apes novadu pašvaldību domju vadību, kā arī apmeklēja Alūksnes slimnīcu.

Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldības, SIA “Alūksnes slimnīca” un vietējās sabiedrības neizpratni izsaucis Veselības ministrijas plāns pārprofilēt Alūksnes slimnīcu no 24 stundu neatliekamās medicīniskās palīdzības daudzprofilu slimnīcas uz ambulatoro dienas centru ar 12 stundu darba laiku.

Kategoriski iebilstot pret šādu reformas plānu, Alūksnes novada pašvaldība un Apes novada dome ir nosūtījušas vēstules valsts augstākajām amatpersonām, nozares vadībai, Saeimas frakcijām, pieprasot Alūksnes slimnīcā saglabāt 24 stundu neatliekamo medicīnisko palīdzības pieejamību. Savukārt Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāji 3. novembrī šo prasību pauda piketā pie Saeimas.

Pie Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas veselības ministri sagaidīja alūksnieši, kuri vēlējās personīgi aprunāties ar A. Čakšu un dzirdēt viņas skaidrojumus. Iedzīvotāji pauda viedokli, ka nepiekrīt slimnīcas pārprofilēšanai, jo saskata tajā apdraudējumu neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamībai diennakts režīmā.

Tiekoties ar veselības ministri un Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Jāni Trupovnieku pašvaldībā, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas vadītājs Aivars Fomins un Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju aicināja A. Čakšu izskaidrot iedzīvotājiem un pašvaldībām pašreizējo situāciju, plānotās reformas un to iespējamo ietekmi uz Alūksnes slimnīcu.

Veselības ministre norādīja, ka pēc iepazīšanās ar Pasaules bankas pētījumu tiks veikta analīze par reģionālajām slimnīcām, kāda ir Vidzemes slimnīca Valmierā, un arī lokālajām slimnīcām. Decembrī valdībā paredzēts iesniegt ziņojumu par reģionālajām slimnīcām, savukārt nākamā gada jūnijā – par lokālajām. Iespējamās izmaiņas veselības aprūpē varētu būt ne ātrāk par 2019. gadu.

A. Čakša norādīja, ka tiks analizēts, kāda veida pakalpojumi katrā vietā tiek nodrošināti un kādas ir pacientu vajadzības. Viņa aicināja pašvaldības kā slimnīcas īpašniekus pārskatīt, kādas funkcijas slimnīca iedzīvotājiem šobrīd nodrošina un ko var attīstīt.

Ministre pauda viedokli, ka Alūksnes slimnīcā ir maz ambulatoro pakalpojumu, zems observāciju (novēroto pacientu) skaits, viņasprāt, pārāk daudz pacientu tiek stacionēti un pārāk ilgi stacionārā uzturēti slimnieki, kuriem nepieciešamo palīdzību varētu sniegt ambulatori. Viņa norādīja, ka visi dati jāanalizē un jāplāno, kā veidosies kopējais veselības aprūpes tīkls, lai pacients jebkurā brīdī tiktu nodrošināts ar palīdzību.

Pašvaldību pārstāvji pauda neizpratni par to, kādēļ Alūksnes slimnīcu, kas pieder atvasinātai valsts institūcijai – pašvaldībai, tiek plānots pārprofilēt par 12 stundu ambulatoro centru, bet Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, kas ir privāta kapitālsabiedrība, tiks veidota un stiprināta kā diennakts neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas vieta. Ministre uz to norādīja, ka īpašuma formai šajā gadījumā nav būtiskas nozīmes.
- Skatoties uz karti, vērtējot iedzīvotāju skaitu, ir konkrēts attālums, kurā jāveido pieejamības loki, lai iedzīvotājs nokļūst līdz neatliekamajai palīdzībai stundas laikā vai iestādei, kura nodrošina plašāku speciālistu pakalpojumu, 90 minūšu laikā, - pauda A. Čakša.

Pašvaldību vadītāji ministrei pauda savu viedokli, ka Alūksnes slimnīcai ir jāsaglabā un jāattīsta esošo pakalpojumu klāsts, un aicināja ministri izskaidrot, kāda loma Alūksnes slimnīcai paredzēta ministrijas plānojamajā medicīniskās aprūpes tīklā. Ministre atbildēja, ka šobrīd vēl nav skaidrs, kāds tieši darbības formāts slimnīcai būs, taču pēc Pasaules Bankas pētījuma tai ieteikts dienas stacionāra statuss - nodrošina plānveida pacientu uzņemšanu un hronisku pacientu medicīnisko aprūpi un izmeklējumus, kas līdz ar ambulatoro aprūpi varētu piedāvāt arī sociālās gultas.
Pašvaldību pārstāvji izteica iedzīvotāju paustās bažas par to, vai Alūksnes slimnīcas situācijas izvērtējums būs objektīvs, ņemot vērā ministres padomnieces Alīdas Vānes saistību ar Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību un parlamentārā sekretāra Jāņa Trupovnieka izcelsmi no Balviem. Tāpat arī pašvaldību vadība pauda neizpratni, kādēļ netiek ņemta vērā ārstniecības iestāžu īpašuma forma, divu Nacionālo bruņoto spēku vienību klātesamība novadā un to turpmākas attīstības plāni, valsts ārējās robežas tuvums un citi aspekti.

Tāpat pašvaldības vērsa uzmanību uz kritisko situāciju primārajā aprūpē, kur trūkst ģimenes ārstu, līdz ar to pacienti ir spiesti palīdzību meklēt slimnīcā. Ministre norādīja, ka, viņasprāt, ģimenes ārstiem būtu jābūt ciešākā sasaistē ar pašvaldībām, kas, kā viņa vēlāk paskaidroja, varētu arī izpausties kā ģimenes ārstu institūcijas nodošanu pašvaldībām kopā ar tam paredzēto valsts finansējumu.

Pašvaldību vadītāji uzsvēra, ka, gadījumā, ja Alūksnē nevarēs saņemt diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, būs nepieciešams lielāks neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu skaits, lai kvalitatīvi noklātu šo reģionu. Tāpat pašvaldības norādīja, ka pašreizējā ceļu infrastruktūra nav tādā kvalitātē, lai nodrošinātu pacienta nogādāšanu uz citām ārstniecības iestādēm maksimāli ātrākā laikā.

- Es ļoti gribētu, ka reformas rezultātā mēs nonāktu pie tīkla, jo šobrīd pakalpojums ir sadrumstalots. Ja valsts pērk veselības aprūpes pakalpojumu, tad gribam skaidri nodefinēt, ko pērkam un kādai ir jābūt kvalitātei. Tas ir būtiskākais reformas rezultāts. Šobrīd mēs, pērkot pakalpojumu, bieži vien nesaņemam pretī ne kvalitāti, ne pakalpojumu. Esam krīzē – algas ir sliktas, pieejamība ir slikta. Ir jāatrod kompromiss, - savu uzskatu pauda ministre.

Pēc sarunas ar Alūksnes un Apes novadu domju vadību ministre tikās ar alūksniešiem un arī viņiem skaidroja savu pozīciju. Vēlāk ministre apmeklēja Alūksnes slimnīcu, kur galvenās ārstes un SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājas Marutas Kauliņas pavadībā iepazinās ar slimnīcas telpām. Slimnīcas vadītājai ministre apliecināja, ka turpmākais periods tiks veltīts datu analīzei un dialogs ar pašvaldību un slimnīcu turpināsies.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv