<<< Atpakaļ

Torņa ielas ietves izbūvē pārtraukums17.11.2016.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Sakarā ar klimatiskajiem apstākļiem ir sācies tehnoloģiskais pārtraukums Torņa ielas ietves izbūvē Alūksnē.

Kā zināms, Torņa ielas ietves izbūvi posmā no Pils līdz Rijukalna ielai pēc Alūksnes novada pašvaldības pasūtījuma saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic SIA “Asfaltbūve”.

Tā kā pašreizējos laika apstākļos nav iespējams tehnoloģiski pareizi izbūvēt ietves segumu un nodrošināt starp būvnieku un pašvaldību noslēgtajā līgumā paredzēto darbu kvalitāti un garantiju, būvdarbi šobrīd ir pārtraukti līdz brīdim, kad atkal būs piemēroti apstākļi.

Ietve ir nobruģēta posmā no Pils ielas līdz veikalam “top!”, tādēļ šajā posmā pa ietvi pārvietoties ir droši. Savukārt tālākajā posmā, kas ved gar Torņa ielas 11. un 13. māju, bruģis nav ieklāts, tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus šajā posmā pārvietoties pa bruģēto celiņu gar abām minētajām mājām.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv