<<< Atpakaļ

Apstiprina jauno siltumenerģijas tarifu24.11.2016.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) informē, ka 2016. gada 17. novembra Padomes sēdē apstiprināts AS “Simone” iesniegtais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs.

Siltumenerģijas apstiprinātais gala tarifs no līdzšinējiem 57,75 EUR par megavatstundu (MWh) samazinājies līdz 55,05 EUR par MWh.  Gala tarifu sastāda siltumenerģijas ražošanas tarifs -  32,90 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 21,30 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 0,85 EUR/MWh. Visas iepriekš minētās summas norādītas bez PVN. Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.

SPRK informē, ka AS “Simone” iesniegtais tarifu projekts ir pamatots, un to veidojošās izmaksas ir aprēķinātas tādā apmērā, lai segtu  pašvaldības kapitālsabiedrības siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Kā iepriekš informēja AS “Simone” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva, tarifa samazinājums ir loģisks turpinājums iepriekš īstenotajiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētajiem projektiem “Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” un „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”. Kopš projektu īstenošanas ir pagājušas divas pilnas apkures sezonas, līdz ar to var adekvāti novērtēt visus datus un aprēķināt ietaupījumu. AS “Simone” veikusi arī vairākus citus darbus, piemēram, frekvenču pārveidotāju montāžu, elektroenerģiju taupošu sūkņu uzstādīšanu, optimizēti apkures katlu režīmi un izstrādāti energostandarti. Papildus tam, uzņēmums nepārtraukti piesaista jaunus klientus, lai optimizētu tīkla slodzes, kas ļaus samazināt siltuma zudumus siltumtrasēs.

2016. gada 3. augustā notika arī iedzīvotāju uzklausīšanas sanāksme par pašvaldības kapitālsabiedrības iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Sanāksmes mērķis bija informēt lietotājus par tarifa projektu un tā ieviešanas kārtību, kā arī uzklausīt ieteikumus un priekšlikumus saistībā ar to.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv