<<< Atpakaļ

Alūksnē sāksies ielu pārbūve06.10.2016.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


 Alūksnē šobrīd turpinās ietves pārbūve Torņa ielā (no Pils līdz Rijukalna ielai), jau nākošnedēļ sāksies Ganību ielas pārbūve, bet vēl pēc tam – Lāčplēša, Rijukalna un Vējakalna ielu pārbūve. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi.

 Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros. Tas paredz Rūpniecības ielas pārbūvi posmos, kur tā vēl nav atjaunota, un Ganību ielas pārbūvi visā tās garumā.

Darbi ietvers apakšzemes komunikāciju pārbūvi, ietves, brauktuves seguma pārbūvi. Ganību ielā bez seguma atjaunošanas no jauna ierīkos ūdensvadu, sadzīves un lietusūdens kanalizāciju, bet Rūpniecības ielā projekta ietvaros paredzēts ierīkot ielu apgaismojumu, kā līdz šim tur nav bijis.

Darbus saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veiks pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”. Tās projektu vadītājs Edgars Krastiņš norāda, ka jau nākamnedēļ plānots veikt trases uzmērīšanu un nospraušanu abās ielās, bet pirmos būvdarbus – asfalta seguma frēzēšanu un citas esošās ielas infrastruktūras demontāžu nākošnedēļ plānots sākt Ganību ielā. Vispirms tur izbūvēs ūdensvadu un kanalizāciju, pēc tam drenējošo kārtu un šķembu apakškārtu. Asfaltseguma ieklāšana Ganību ielā paredzēta nākamgad.

Būvuzņēmums plāno, ka oktobrī izbūvēs arī divas caurtekas Rūpniecības ielā, kā arī, iespējams, uzsāks darbus Rūpniecības ielas atzarā uz SIA “Alūksnes nami”. Protams, būvniecības gaita būs atkarīga no laika apstākļiem.

Tā kā Ganību ielā no jauna ir jāizbūvē ūdens un kanalizācijas caurules, to nav iespējams būvēt pa pusēm. Līdz ar to būvdarbu laikā Ganību iela satiksmei būs slēgta, izņemot operatīvo transportu un pieguļošās teritorijas iedzīvotājus. Satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikam būs publicēta www.aluksne.lv. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un pacietīgiem būvniecības laikā!

Savukārt nākamās ielas, kur tiks veikta pārbūve, būs Rijukalna, Vējakalna un Lāčplēša ielas. Te vēl šogad primāri ir jāizbūvē ūdensvads Rijukalna un Vējakalna ielās, ko finansē Aizsardzības ministrija. Pārējos darbus, kas saistīti ar ielu seguma pārbūvi, finansē pašvaldība. Par šiem būvdarbiem precīzāka informācija vēl sekos.

Ganību ielas shēmaAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv