<<< Atpakaļ

Pieaug maksa par SIA “Ievedne” ūdenssaimniecības pakalpojumiem06.10.2016.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 No šī gada 1. oktobra stājās spēkā jauna maksa par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ievedne” sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lēmumu par to Alūksnes novada dome pieņēma 25. augusta sēdē.

 No 1. oktobra SIA “Ievedne” apkalpotajos pagastos – Annā, Jaunannā un Kalncempjos - ūdensapgādes pakalpojumiem maksa būs 1,04 EUR par vienu kubikmetru, tajā skaitā - ūdens ražošanas pakalpojumam 0,320 EUR/m3, ūdens piegādes pakalpojumam 0,720 EUR/m3. Savukārt kanalizācijas pakalpojumiem maksa būs 1,37 EUR par vienu kubikmetru, tajā skaitā - notekūdeņu savākšanas pakalpojumam – 0,820 EUR/m3, notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumam – 0,550 EUR/m3.

Maksa paaugstināta tādēļ, ka pēdējos gados ir pieaugušas dažādas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, bet maksa par pakalpojumu saglabājusies agrākajā līmenī, kas līdz ar to uzņēmumam radīja zaudējumus. Annā un Jaunannā arī veikti nopietni ieguldījumi ūdenssaimniecības attīstības projektos, kuros jau bija paredzēts, ka pēc projektu īstenošanas jāpārskata pakalpojuma maksa.

Jaunā ūdenssaimniecības pakalpojumu maksa aprēķināta, vadoties pēc tiem pašiem kritērijiem, ko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanai izmantoja SIA “Rūpe”. SIA “Ievedne” pakalpojumu maksa apstiprināta ar domes lēmumu, jo tās sniegtā pakalpojuma apjoms nav tik liels, lai tarifs būtu obligāti apstiprināms sabiedrisko pakalpojuma regulatorā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv