<<< Atpakaļ

Piešķir finansējumu sabiedriski nozīmīgiem projektiem06.10.2016.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”, dome 29. septembra sēdē piešķīra līdzfinansējumu vairākiem biedrību iesniegtajiem projektiem.

 Līdzfinansējums piešķirts: biedrībai „Liepna - manas mājas” projekta “Liepnas bērnu un jauniešu atpūtai” realizācijai 221,98 EUR, biedrībai „Alūksnes novada pensionāru apvienība” projekta “Starptautiskās veco ļaužu dienas sajūtu pasākuma “Savējie starp savējiem”” realizācijai 600 EUR, biedrībai „Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis”” projekta „Marka Komoleti situācijkomēdijas “Pidžama sešiem” un Džona Patrika komēdijas “Dārgā Pamela” vizuālais noformējums ATT “Slieksnis” iestudējumā” realizācijai 600 EUR, biedrībai „Alūksnes pilsētas Pensionāru biedrība “Sudrabs”” projekta „Plašāk atveram durvis” realizācijai 300 EUR, biedrībai „Alūksnes un Apes novada fonds” projekta „Grāmatas “Dzidras Ezergailes ex libri” realizācijai 600 EUR, biedrībai „Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” projekta „Ernsts Gliks – tilts starp Alūksni un Wettinu” realizācijai 600 EUR un biedrībai „Ūdens motosporta klubs „Nordost”” projekta „Mēs – Alūksnes ezera bērni” realizācijai 600 EUR. Daļēju līdzfinansējumu dome piešķīra biedrībai „Alūksnes Invalīdu biedrība” projekta „Prieks darīt, prieks dzīvot” realizācijai 115 EUR galda spēļu apmācībai - pieredzes apmaiņai, biedrībai „Ilzenes attīstībai” projektam “Ražas diena Ilzenē” 240 EUR pasākuma vadīšanai, scenārija izstrādei, pasākuma dokumentēšanai, fotogrāmatas izveidei, iegādei un transporta izdevumiem. Kā neatbilstošus saistošo noteikumu nosacījumiem dome noraidīt biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” pieteikumu projektam “Grāmatas “Šalc Tālavas un Dzimtenes sili” tulkošana angļu valodā (176 lpp.)”, Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes pieteikumu projektam “E. Glika un Alūksnes devums Eiropai (gatavošanās reformācijas 500 gadu atcerei)” un biedrības „Radošo ideju centrs” pieteikumu projektam “Manas saknes Alūksnē” un līdzfinansējumu projekta realizācijai nepiešķīra.
Saistošie noteikumi nosaka, ka nākamos projektu pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai biedrības var iesniegt līdz 25. februārim.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv