<<< Atpakaļ

PAZIŅOJUMS DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM14.10.2016.


 

SIA „ALŪKSNES NAMI” informē, ka pamatojoties uz 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” apsaimniekotājs ir veicis 10.pantā noteikto aprēķinu maksai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu nākamajam kalendārajam gadam un ar tāmes kopsavilkumu (2.pielikums) no 2016.gada 15.oktobra varat iepazīties katras daudzdzīvokļu mājas informatīvajā stendā kāpņu telpā.  Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu elektroniski varam nosūtīt attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.
Ar dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem (3.pielikums) varat iepazīties  pēc pieprasījuma. Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu elektroniski nosūtīsim attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv