<<< Atpakaļ

Deputāti atbalsta rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstību21.09.2016.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists


19. septembra Alūksnes novada domes ārkārtas sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” realizāciju.

Deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (ERAF) “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotās projektu atlases trešajai kārtai.

Projekta ietvaros plānota Rūpniecības un Ganību ielu pārbūve kopumā 1,49 km garumā, kā arī jaunas industriālās teritorijas izbūve, ierīkojot industriālo laukumu 0,38 ha platībā un izbūvējot ēku komercdarbībai 998 m2 platībā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas, sastāda 2,39 milj. EUR, no kurām ERAF finansējums – 1,82 milj. EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 0,11 milj. EUR, bet Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 0,46 milj. EUR.

Alūksnes novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem segs vājstrāvu tīklu izbūvi, kas sastādīs 2 213,05 EUR. Šīs izmaksas nepieciešamas būvniecības objektu pilnvērtīgai pabeigšanai, un tās netiks saistītas ar ERAF projektu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv