<<< Atpakaļ

SIA “Rūpe” izsludina kustamās mantas izsoli05.04.2017.


SIA “Rūpe” 2017.gada 21.aprīlī plkst.14.00 Brūža ielā 6, Alūksnē, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz SIA “Rūpe” piederošo kustamo mantu - automašīnu VW CADDY HO3057, OPEL ASTRA CARAVAN HB572, VW TRANSPORTER FA4492.

Izsoles objektu sākumcenas:
- automašīnai VW CADDY HO3057, 1999.g.- 1200.00 EUR;
- automašīnai OPEL ASTRA CARAVAN HB572, 1995.g. – 370.00 EUR;
- automašīnai VW TRANSPORTER FA4492, 2001.g. – 1000.00 EUR.

Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26417304 (A.Sviklis).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam SIA “Rūpe” (reģistrācijas Nr.53203000201) kontā AS „SEB Banka”, konta Nr. LV44UNLA0025004508402, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no automašīnas sākumcenas.
Izsoles dalībniekus reģistrē SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē, darba laikā līdz 2017.gada 21.aprīlim plkst.14:00.

IZSOLES NOTEIKUMI

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv