<<< Atpakaļ

Paziņojums par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu Alūksnes novada domes vēlēšanām05.04.2017.

Alūksnes novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Baiba MEISTERE

Alūksnes novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas ar 20.12.2016. lēmumu Nr. 10 apstiprināto 2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukciju, nosaka šādu darba laiku 2017.gada 3.jūnija Alūksnes novada domes vēlēšanām kandidātu sarakstu pieņemšanai Administratīvās ēkas mazajā zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē:

18.04.2017. no plkst. 9.00 līdz 11.00

20.04.2017. no plkst. 15.00 līdz 17.00

21.04.2017. no plkst. 15.00 līdz 17.00

24.04.2017. no plkst. 16.00 līdz 18.00.

Sarakstus var iesniegt arī ārpus noteiktā darba laika, iepriekš sazinoties un vienojoties par sarakstu iesniegšanas laiku ar komisijas priekšsēdētāju Baibu Meisteri, tālrunis  29229403.

Alūksnes novada pašvaldības konta rekvizīti
drošības naudas iemaksai, piesakot kandidātu sarakstu
2017.gada 3.jūnija Alūksnes novada domes vēlēšanām 


Saņēmējs: Alūksnes novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000018622
Banka: AS „SEB Banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV82 UNLA 0050 0042 2071 8 

Maksājuma dokumentā, ko iesniedz Alūksnes novada vēlēšanu komisijai, jānorāda:
1) maksātājs,
2) maksājuma mērķis:  Drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu__________________________ (saraksta nosaukums),  
3) iemaksas izdarīšanas datums.

Uzziņai.
            Drošības nauda tiks atmaksāta gadījumā, ja Alūksnes novada domes vēlēšanās no kandidātu saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Iesniedzot dokumentus vēlams pievienot iesniegumu, kurā kontā atmaksāt naudu. Ja vēlēšanās no attiecīgā saraksta netiks ievēlēts neviens deputāts, tad drošības nauda tiks ieskaitīta Alūksnes novada domes budžetā.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv