<<< Atpakaļ

Aizvadīts forums par sociālo pakalpojumu realitāti un iespējām07.04.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

5. aprīlī Alūksnes Kultūras centrā norisinājās sociālajai nozarei veltīts iedzīvotāju forums “Sociālie pakalpojumi – realitāte un iespējas”.

Forumā iedzīvotājiem bija iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par sociālajiem pakalpojumiem, kā arī darba grupās diskutēt par informācijas un sociālo pakalpojumu pieejamību.

Forumu ar ievadvārdiem atklāja Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs Aivars Fomins. Vēl dienas pirmajā pusē ar sociālo pakalpojumu realitāti un iespējām klātesošos iepazīstināja Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa, SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa, biedrības “Latviešu Samariešu apvienība” pārstāvis Viesturs Kleinbergs, Saeimas deputāts Romualds Ražuks un biedrības “Alūksnes NVO atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece.

Dienas otrajā pusē darba grupu pārstāvji iepazīstināja foruma apmeklētājus ar darba grupās konstatētajām problēmām, kā arī piedāvātajiem to risinājumiem. Kā viena no galvenajām problēmām diskusiju laikā izkristalizējās informācijas pieejamība. Foruma dalībnieki norādīja, ka pieejamā informācija ne vienmēr ir skaidri saprotama, jo tajā pielietoti dažādi nozarei raksturīgi termini. Vairākas darba grupas kā nozīmīgu problēmu nosauca arī pašu iedzīvotāju nevēlēšanos komunicēt vienam ar otru un dalīties ar informāciju, šajā jautājumā kā risinājums tika piedāvāts cilvēkiem pārvarēt barjeras un nebaidīties vienam ar otru sazināties.

Alūksnes Invalīdu biedrības vadītājs Edvīns Fricis Svars savā uzrunā norādīja, ka foruma mērķis bija vērst tā dalībnieku uzmanību uz to, ko katrs pats var darīt, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti, un ko darīt, lai nenonāktu situācijā, kad nepieciešama sociālā palīdzība.

Forumu rīkoja biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, Alūksnes Invalīdu biedrību, nodibinājumu "Alūksnes un Apes novada fonds​" un Alūksnes Kultūras centru​.

Forumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds​ no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" projektā "Alūksnes NVO atbalsta centrs - atvērts sadarbībai".Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv