<<< Atpakaļ

Sāksies Rīgas ielas pārbūve Alūksnē10.04.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Alūksnē sākušies sagatavošanās darbi Rīgas ielas pārbūvei, ko, saskaņā ar atklātā iepirkuma konkursa rezultātiem, veiks SIA “8 CBR”.

Projektā paredzēts pārbūvēt ielas brauktuvi, izbūvēt kopīgu gājēju un velosipēdistu ceļu vienā ielas pusē no Rūpniecības līdz Pils ielai, demontēt vecās kāpnes nogāzē, kas ved no Apes ielas uz Rīgas ielu, un ierīkot jaunas, izbūvēt lietusūdens novadi, atjaunot autobusa pieturvietas, ierīkot papildu apgaismojuma laternas.
Šobrīd objektā ir uzmērīta pašreizējā situācija, nosprausta trase, tiek gatavotas ceļa zīmes, veikti saskaņojumi ar komunikāciju turētājiem, formēti nepieciešamie dokumenti rakšanas darbu uzsākšanai un citas darbības pirms būvniecības uzsākšanas. Lai varētu izbūvēt šajā ielas posmā ļoti nepieciešamo gājēju un velosipēdistu ceļu un grāvi, ir nogriezti koki, kurus bija paredzēts griezt saskaņā ar izstrādāto projektu. Būvdarbus uzsākt plānots pēc Lieldienām, atkarībā no laika apstākļiem.

Būvdarbu laikā autotransporta kustību objektā paredzēts nodrošināt posmos pa vienu joslu, izmantojot priekšrocības zīmes. Vecā asfalta frēzēšanas un jaunā seguma ieklāšanas laikā satiksmes regulēšanai plānots izmantot luksoforus. Ja tomēr arī pārējā laikā būs grūtības organizēt transportlīdzekļu plūsmu, tad būvnieks apsvērs iespēju izmantot luksoforus.

Valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne - Ape tranzītielas – Rīgas ielas pārbūvi finansē no valsts autoceļu fonda programmas apakš­programmas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”, to līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv