<<< Atpakaļ

Mārkalnē notiks iedzīvotāju sapulce11.04.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Mārkalnes pagasta pārvalde 20. aprīlī pagasta iedzīvotājus aicina uz sapulci, lai iepazīstinātu ar paveikto un plānoto.

Mārkalnes pagasta iedzīvotāju sanāksme notiks tautas namā pulksten 15.00. Pagasta pārvalde un tās struktūrvienību vadītāji iepazīstinās ar 2016. gadā pagastā padarītajiem un šogad plānotajiem darbiem.
Pagasta pārvalžu rīkotās iedzīvotāju sanāksmes februārī un martā notikušas Zeltiņos, Ilzenē, Annā, Jaunannā un arī Kalncempjos.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv