<<< Atpakaļ

Alūksnes novada Sociālais dienests par brīvu cenu pārdod automašīnu12.04.2017.

 


Alūksnes novada Sociālais dienests pārdod par brīvu cenu automašīnu NISSAN PRIMERA, valsts reģistrācijas Nr. GA 8274, izlaiduma gads 2006.
Automašīnas atrašanās vieta – Alūksnes novada Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. Apskate piesakāma pa tālruņiem 29419468, 64335006 vai e-pastu: nsd@aluksne.lv
Automašīnas nosacītā cena – 1292 EUR.
Personas, kuras vēlas iegādāties automašīnu, iesniedz pieteikumu Alūksnes novada Sociālajā dienestā, tā darba laikā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 26.04.2017. plkst.14.00
Ja pieteiksies vairāk kā viena persona, 28.04.2017. tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv