<<< Atpakaļ

Novērš avārijas sekas Mālupē11.04.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Alūksnes novada Mālupes pagastā no katlu mājas vecā, zem zemes esošā rezervuāra konstatēta mazuta noplūde. Noplūdusī viela ir norobežota ar speciālām absorbējošām bonām. Pededzes upē vielas klātbūtne nav konstatēta.

Mazuts savulaik izmantots katlu mājā kā šķidrais kurināmais. Tā noplūde no vecā rezervuāra notikusi nelielā apjomā pa drenāžas izvadu. Mālupes pagasta pārvalde pēc noplūdes konstatēšanas nekavējoties veikusi nepieciešamos priekšdarbus, lai lokalizētu kopā ar ūdeni izplūdušo mazutu, izrokot nelielu bedri un norobežojot tās malas ar absorbējošām bonām. Pārbaudi avārijas vietā ir veicis arī Valsts vides dienests, kas upē mazuta klātbūtni nav konstatējis un secinājis, ka tālāka mazuta noplūde no lokalizācijas vietas nenotiek.
Precīzs noplūdušās un rezervuāros esošās vielas daudzums nav zināms, taču vizuāli redzamais noplūdušā mazuta apjoms ir neliels. Notikuma vietā ir uzsākti darbi, lai savāktu un utilizētu noplūdušo mazutu un augsni teritorijā, kur tas noplūdis, izsūknētu un izskalotu veco rezervuāru, kā arī veiktu grunts analīzes.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv