<<< Atpakaļ

Starptautiskā projekta ietvaros notiks fokusgrupas “Neformālo aprūpētāju mājas kā darba vide – droša un pieejama” tikšanās13.04.2017.

 

Fokusgrupa
Neformālo aprūpētāju mājas kā darba vide – droša un pieejama
(Carer’s home as workplace – safe and accessible)
2017.gada 26.aprīlī
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā,
Alūksnes kultūras centrā, adrese Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads

Fokusa grupas diskusija tiek organizēta Ziemeļvalstu Ministru Padomes atbalstītā starptautiskā kopprojekta „Neformālo aprūpētāju mājas – drošas un pieejamas“ ietvaros, kurā piedalās Igaunijas, Somijas un Latvijas nevalstiskās organizācijas.
Neformālais aprūpētājs ir persona, kura aprūpē slimu savu/-us ģimenes/mājsaimniecības locekli/-ļus, draugu/-us vai paziņu/-as un nesaņem nekādu atlīdzību par darbu.
Aprūpes pienākuma veikšana jeb neformālā aprūpētāja darbs, kas notiek savās mājās ko varētu uzskatīt par darbavietu. Projekta mērķis ir izpētīt inovatīvu pieeju neformālai aprūpei, iepazīties katrā no valstīm ar līdzīgiem sociālajiem pakalpojumiem, kur strādā profesionāli aprūpētāji, novērtēt neformālo aprūpētāju aprūpes slodzi, lai pēc tam varētu salīdzināt situāciju katrā no partnervalstīm un izstrādātu apmācību materiālu neformālajiem aprūpētājiem.
Lai izvērtētu šo tēmu, ir svarīgi iepazīties ar līdzīgiem pakalpojumiem, kas ir sabiedrībā atzīti un ar likumdošanu regulēti –sociālā aprūpe mājās un institūcijā.

DARBA KĀRTĪBA


Laiks

Pārstāvis

Tēma

09.30 – 10.00

Reģistrācija

 

10.00-11.00

Aivars  Fomins, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Helle Lepik, Igaunijas neformālo aprūpētāju biedrības (MTÜ Eesti Omastehooldus) vadītāja, projekta vadītāja

Uzruna

 

Par projektu „Neformālo aprūpētāju mājas – drošas un pieejamas“.

Laila Gorkija, Alūksnes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

Par neformālo aprūpētāju situāciju Alūksnes novadā (2015.gada aptaujas rezultāti).

Vija Vārtukapteine, Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece

Likumdošanas aspekti. Aprūpes pienākums. Pieejamais valsts un pašvaldības atbalsts invalīdiem,  viņu ģimenēm.

 

11.00 – 11.30

Zanda Poruka,  Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības biroja „Aprūpe mājās” vadītāja

Aprūpētāja kā darbinieka pienākumi, tiesības, darba apjoms, problēmas, sniedzot profesionālu sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.

11.30 – 12.00

Dina Jāņekalne, Apes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra “Trapene” direktore

Aprūpētāja kā darbinieka pienākumi, tiesības, darba apjoms, problēmas, sniedzot pakalpojumu sociālās aprūpes iestādē

12.00 – 12.30

Jānis Bernāts, darba aizsardzības speciālists

Aprūpētāja kā profesionāla darbinieka darba riski un to novēršanas iespējas sociālās aprūpes institūcijās

12.30 – 13.30

                                          Kafijas pauze

13.30 – 14.00

Inga Šķestere, biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi“

Personas ar invaliditāti un neformālo aprūpētāju tiesības un iespējas dzīvot neatkarīgu dzīvi. Pakalpojumu pieejamība un to izmantošana. Iespējamie aizsardzības veidi pret pārmērīgu aprūpes slodzi.

14.00 – 14.30

Alvis Ādamsons,  ģimenes ārsts

Aprūpētāju veselības riski, profilakse un pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi

Diskusija

14.30 – 15.00

Fokusgrupas dalībnieku jautājumi un atbildes, diskusija.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv