<<< Atpakaļ

Var iesniegt dokumentus vienkāršotās satiksmes atļaujas saņemšanai13.04.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts robežsardze informējusi Alūksnes novada pašvaldību, ka no 10. aprīļa tie Alūksnes novada iedzīvotāji, kuri iepriekš pieteikušies vietējās pierobežas satiksmes atļauju saņemšanai, var doties uz Krievijas Federācijas dienestiem tālākai dokumentu kārtošanai.

Tālākās procedūras atļaujas saņemšanai Alūksnes novada iedzīvotāji var kārtot Krievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī vai Krievijas vēstniecības Konsulārajā daļā Rīgā. Jāņem gan vērā, ka dokumentus atļaujas noformēšanai pieņem personīgi no sarakstos iekļautajiem Latvijas pierobežas iedzīvotājiem, kā arī no viņu tuviem radiniekiem.

Iedzīvotāju sarakstu, kas atbilstoši nosacījumiem, var pieteikties minētās atļaujas saņemšanai un vēlas to saņemt, aktualizē reizi ceturksnī. Nākamais termiņš, kurā var pieteikties papildsarakstā, ir līdz 25. jūnijam.
Pieteikties iespējams Alūksnes novada pašvaldības administrācijā, Dārza ielā 11, Alūksnē, pie dzīvesvietas deklarēšanas amatpersonas 300. kabinetā, pagastu iedzīvotāji – savā pagasta pārvaldē.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv