<<< Atpakaļ

29. aprīlī aicina uz tikšanos ar grāmatas “Meža meitas” autori24.04.2017.

Iveta Ozoliņa
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore

 

Tikšanās notiek VKKF atbalstītā projekta “Galvenajā lomā- rakstnieks” ietvaros.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieces Sanitas Reinsones grāmata „Meža meitas” vēsta par tādu maz zināmu vēstures lappusi kā sieviešu dzīve, pieredzētais un pārdzīvotais mežā nacionālo partizānu cīņu laikā – no 1944. līdz 1956. gadam.

Pēc pašreizējiem datiem kopējais nacionālo partizānu skaits Latvijā bijis ap 13 000. Kā liecina avotu un literatūras izpēte, nacionālo partizānu grupās darbojušās vai mežā nelegāli dzīvojušas vismaz 429 sievietes, to skaitā 13 meitenes, jaunākas par 15 gadiem. Tātad kopumā vairāk nekā četri simti „meža meitu”, kuru pienākumos galvenokārt bija ēdiena gatavošana, apģērba mazgāšana un labošana, taču tās, kam bija zināšanas medicīnā, gādāja par slimajiem vai ievainotajiem.

Grāmata vienlaikus ļauj gan izzināt apstākļus, kādos noritējusi dzīve mežā, gan arī apstākļus, ar kuriem sievietēm nācies saskarties, piespiedu kārtā vai labprātīgi atgriežoties pie dzīves sabiedrībā. Stāsti ir dažādi – grāmatas autorei ir izdevies intervēt gan meža meitas, kuras sagūstījuši čekisti, gan meža meitas, kas noticējušas aicinājumiem legalizēties, gan arī tādas, kas mežā nokļuvušas agrā bērnībā un uz neilgu laiku. Tomēr neatkarīgi no tā, vai mežā pavadītas dažas dienas vai vairāki gadi, lielākajā daļā gadījumu neiztrūkstošs posms pirms atgriešanās pie ikdienišķa dzīves rituma ir izsūtījums.

Šie „Meža meitu” 12 stāsti ir gabaliņš vēstures mozaīkā, sarežģītajā Otrā pasaules kara rakstā, kas apvienojumā ar citiem vēstures avotiem palīdz iegūt pilnīgāku pagātnes ainu.

Informācijas avots http://www.ubisunt.lu.lv
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv