<<< Atpakaļ

Skatē noskaidros labākos Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķī25.04.2017.

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Sestdien, 29. aprīlī Alūksnes Kultūras centrā pulcēsies kori no Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķiem, lai noskaidrotu labākos korus, kuri piedalīsies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Skates programmas pirmajā daļā, kura sāksies pulksten 13.00, uzstāsies senioru, sieviešu un vīru kori. Senioru koru konkurencē skatē piedalīsies Alūksnes Kultūras centra senioru koris “Brūklenājs” (diriģente Ilze Briediņa) un Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru koris “Pīlādzis” (diriģente Liene Akmeņkalne). Kori izpildīs pa vienam izlozes skaņdarbam no Senioru koru svētku Siguldā repertuāra, pirmā un otrā izlozes groza, kā arī vienu brīvas izvēles skaņdarbu.

Kā nākamie skatē uzstāsies sieviešu kori - Trapenes pagasta sieviešu koris (diriģente Ilze Dāve), Tirzas pagasta sieviešu koris “Tirzmalietes” (diriģente Gunta Apine), Tilžas pagasta sieviešu koris “Varavīksne” (diriģente Rita Keiša), Ziemera pagasta sieviešu koris “Elisa” (diriģente Ilze Briediņa) un Jaungulbenes tautas nama sieviešu koris “Liede” (diriģente Ilona Matīsa). Kori skatē izpildīs pa vienam skaņdarbam no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos noslēguma koncerta repertuāra pirmā un otrā izlozes groza, kā arī vienu brīvas izvēles skaņdarbu a capella.

Skates pirmo daļu noslēgs Meža darbinieku vīru koris “Silvicola” diriģenta Aivara Opincāna vadībā. Koris izpildīs pa vienam no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos noslēguma koncerta repertuāra pirmā un otrā izlozes groza skaņdarbiem, kā arī vienu brīvas izvēles skaņdarbu a capella. Pirmās daļas skates rezultātu paziņošana plānota ap pulksten 16.15.

Skates otrā daļa sāksies pulksten 16.30. Šajā daļā uzstāsies Lizuma kultūras nama jauktais koris (diriģents Jānis Āboliņš), Apes tautas nama jauktais koris “Ape” (diriģente Sandra Oto), Jaunpiebalgas jauktais koris (diriģents Emīls Rusovs), Rekovas Kultūras nama jauktais koris “Viola”, diriģente Rita Keiša, Rugāju novada jauktais koris (diriģents Pēteris Sudarovs), Jaunalūksnes pagasta Kolberģa tautas nama jauktais koris “Ezerlāse” (diriģente Ingrīda Pilskalne), Lejasciema kultūras nama jauktais koris “Kaprīze” (diriģente Ineta Maltavniece), Baltinavas novada jauktais koris (diriģente Aija Nagle), Gulbenes kultūras centra jauktais koris “Harmonija” (diriģente Māra Mezīte), Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris “Atzele” (diriģenti Jānis Baltiņš un Ina Perevertailo). Jauktie kori izpildīs pa vienam no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos noslēguma koncerta repertuāra pirmā un otrā izlozes groza skaņdarbiem, kā arī vienu brīvas izvēles skaņdarbu a capella. Otrās daļas skates rezultātu paziņošana plānota ap pulksten 19.00.

Skates dalībnieku sniegumu vērtēs Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa virsdiriģents Roberts Liepiņš, komponiste Selga Mence un diriģents Gints Ceplenieks. Ieeja bez maksas.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv