<<< Atpakaļ

No 1. augusta jauna nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksa01.08.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība jau ir informējusi, ka no 1. augusta ir palielināts sadzīves (nešķiroto) atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs SIA “AP Kaudzītes” Litenē, kur tiek nogādāti Alūksnes novada iedzīvotāju radītie sadzīves atkritumi. Līdz ar to šī tarifa pieauguma apmērā palielināsies arī maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ko piemēro SIA “Rūpe”.

 Izskatot SIA “Rūpe” iesniegumu, 27. jūlija sēdē Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu no 1. augusta noteikt maksu par sadzīves (nešķiroto) atkritumu apsaimniekošanu 18,66 EUR (bez PVN) par 1 m3. Tātad maksa par 1 kubikmetru nešķiroto sadzīves atkritumu Alūksnes novada teritorijā no pašreizējiem 20,28 EUR ar PVN pieaugs uz 22,58 EUR ar PVN.

SIA “Rūpe” sniegtā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu veido trīs sastāvdaļas – 1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, 3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ir pieņēmusi lēmumu, ka SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs par vienu noglabāto atkritumu tonnu, ieskaitot dabas resursu nodokli, bet bez pievienotās vērtības nodokļa būs šāds:
50,52 EUR/t laikposmā 01.08.2017. – 31.12.2017.,
55,52 EUR/t laikposmā 01.01.2018. – 31.12.2018.,
59,52 EUR/t laikposmā 01.01.2019. – 31.12.2019.,
63,02 EUR/t no 01.01.2020.

- Normatīvie akti nosaka, ka nešķirotos atkritumus nedrīkstam poligonā noglabāt neapstrādātus – respektīvi, no nešķirotajiem atkritumiem ir jāatdala tie atkritumi, kuri ir otrreiz pārstrādājami. Esam iegādājušies šādu iekārtu, tiek nodarbināti to apkalpojoši darbinieki, līdz ar to ir pamatotas aprēķinātās izmaksas par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa pieaugumu, - skaidro SIA “AP Kaudzītes” valdes loceklis Aldis Amantovs.

Jāpiebilst, ka SIA “AP Kaudzītes” aprēķinātās sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas, kas ir viena no apglabāšanas tarifa daļām, turpmākajos gados samazināsies, taču ievērojami pieaugs dabas resursu nodokļa daļa, kas arī ir nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa sastāvā. Dabas resursu nodokļa likumā valsts ir noteikusi, ka turpmākajos gados pieaugs dabas resursu nodokļa likme, kas tiek piemērota par atkritumu poligonos noglabāto nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu. No šī gada 1. augusta līdz 31. decembrim šī likme ir 25 eiro par tonnu, nākamajā gadā tā būs 35 eiro par tonnu, 2019. gadā – 43 eiro par tonnu, bet savukārt no 2020. gada – jau 50 eiro par tonnu. Šādā veidā valsts vēlas veicināt, lai iedzīvotāji arvien vairāk šķirotu atkritumus, jo nešķiroto atkritumu apsaimniekošana kļūs arvien dārgāka.

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību sadzīves atkritumu apsaimniekošanai savās mājsaimniecībās, izmantojot iespēju šķirojamos atkritumus nodot atsevišķi. Atgādinām, ka šķiroto atkritumu konteineri atrodas ne tikai pilsētā, bet arī katrā pagastā. Šķirojot atkritumus, jūs samazināt nešķiroto atkritumu apjomu, līdz ar to arī samazinās summa, kas jums maksājama par nešķiroto atkritumu nodošanu.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv