<<< Atpakaļ

Pededzes muzeju pievienos tautas namam01.08.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 Alūksnes novada dome 27. jūlija sēdē pieņēma lēmumu līdzšinējo Pededzes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Pededzes muzejs” pievienot struktūrvienībai “Pededzes tautas nams”.

 Pašvaldības un Pededzes pagasta pārvaldes pārstāvji pirms šī lēmums pieņemšanas ir analizējuši situāciju un izvērtējuši Pededzes muzeja līdzšinējo darbību. Secināts, ka muzejs, kas tika veidots, lai atspoguļotu un saglabātu bagāto un savdabīgo Pededzes kultūrvēstures mantojumu nākamajām paaudzēm, darbojas neefektīvi – netiek izmantoti visi resursi un iespējas tā darbības attīstībā, paplašināšanā. Līdz ar to šajā situācijā saskatīts labākais risinājums – pievienot muzeju tautas namam. Muzeja krājums saglabāsies, krājumā esošos materiālu spar Pededzes skolu plānots nodot pamatskolai, novadpētniecības un tūrisma darbu turpinās veikt tautas nams sadarbībā ar citām pagasta pārvaldes iestādēm un biedrību “Pededzes nākotnei”.

Par muzeja kā atsevišķas pagasta pārvaldes struktūrvienības likvidēšanu un pievienošanu tautas namam domes deputāti diskutēja jau Sociālā, izglītības un kultūras komitejas sēdē jūlijā.

- Apmierina Pededzes tautas nama redzējums, kā strādāt, aizvietojot muzeju. Jāteic arī, ka Pededzes muzejs šobrīd Muzeju likuma izpratnē neatbilst muzeja statusam, tā ir tikai novadpētniecības krātuve, - komitejas sēdē norādīja pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.

Komitejas priekšsēdētājs Aivars Fomins komitejas sēdē uzsvēra, ka šāda spēku apvienošana varētu nākt par labu turpmākam novadpētniecības un tūrisma darbam Pededzes pagastā.  

Domes sēdē pieņemtais lēmums paredz muzeja pievienošanu tautas namam pabeigt līdz 30. septembrim.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv