<<< Atpakaļ

Apbalvos Alūksnes novada sakoptāko īpašumu saimniekus03.08.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Vērtēšanas komisijas locekļi kopā ar sirsnīgo Silviju Graudiņu viņas sakoptajās Veclaicenes pagasta “Ilgupēs”
Alūksnes pilsētas svētku laikā, sestdien, 5. augustā, pulksten 13.00 pie Alūksnes Kultūras centra notiks Alūksnes novada pašvaldības rīkotā konkursa “Sakop, rādi, lepojies” rezultātu paziņošanas un uzvarētāju apbalvošanas pasākums.

Alūksnes novada pašvaldība konkursu “Sakop, rādi, lepojies” organizē reizi trīs gados, vērtējot sakoptākos privātīpašumus visā novada teritorijā. Šogad konkursam kopumā bija pieteikušies vai sabiedrības ieraudzīti un pieteikti 15 sakopti īpašumi.

Nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada lauku sēta” vērtēšanas komisija vērtēja Skaliņu ģimenes “Kopmaņus” Malienas pagastā, Zābaku ģimenes “Ziedugravas” Jaunalūksnes pagastā, Gunta Meistera “Meisterus” Jaunlaicenes pagastā, Silvijas Graudiņas “Ilgupes” Veclaicenes pagastā, Evitas Drozdovas un Gunta Bērziņa “Slokas” Veclaicenes pagastā, Duganu ģimenes “Burtniekus” Zeltiņu pagastā, Semaņu ģimenes “Sauliķus” Jaunalūksnes pagastā un Līču ģimenes “Sauleskalnu” Mārkalnes pagastā.

Nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada individuālās mājas vai vasarnīcas apkārtne” komisija apciemoja četras mājas – Gražansku ģimenes “Gundegas” Mālupes pagastā, Sloģu ģimenes “Zīlītes” Jaunalūksnes pagasta Bejā, Kļaviņu ģimenes īpašumu “Pullans 110” Alsviķu pagasta Pullanā un Ineses, Raivo Kaulakanu un Uģa Tuča īpašumu Torņa ielā 65 Alūksnē.

Nominācijai “Sakoptākā Alūksnes novada daudzdzīvokļu mājas apkārtne” šogad pieteikušās vien divas daudzdzīvokļu mājas no Liepnas pagasta – “Seda 1” un “Seda 2”. Diemžēl savu sakopto un izdaiļoto apkārtni konkursa komisijai rādīt nebija vēlējusies neviena no Alūksnes pilsētas daudzdzīvokļu mājām.

Nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada komercobjekta teritorija” konkursa komisijai vērtēšanai pieteikts tikai SIA “JM Grupa” komercobjekts Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā.

Konkursam pieteiktos īpašumus jūlijā apciemoja un vērtēja komisija, kuras sastāvā bija Diāna Dambe - 2014. gada konkursa „Sakop, rādi, lepojies!” uzvarētāja individuālo māju grupā, Jānis Pūpols - 2015. gada Puķu draugu saieta Alūksnē galvenās balvas ieguvējs, pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova, pašvaldības ainavu arhitekte Madara Sildega, Būvvaldes vadītāja – arhitekte Sandra Smildziņa, pašvaldības zemes ierīkotāja Inese Randa, pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbu vadītāja Ingrīda Ribozola un pašvaldības tūrisma darba organizatore Iveta Veļķere.

Konkursam pieteikto īpašumu vērtēšana notika pēc nolikumā paredzētajiem kritērijiem. Komisija vērtēja kopējo iespaidu par īpašumu un vizuālo informāciju (norādes, īpašuma zīmes), teritorijas funkcionālo plānojumu un sakoptību, ēku fasāžu sakoptību un balkonu apzaļumošanu, dekoratīvo stādījumu plānojumu un sakoptību, savdabīgus akcentējošos elementus (mazās arhitektūras formas, karoga masts, pastkastīte), komercobjektiem – arī autostāvvietas, velosipēdu novietnes, vides pieejamību, kā arī katra īpašuma individualitāti.


SIA “JM grupa” īpašnieki Jaunalūksnes pagasta Kolberģī pratuši atdzīvināt teritoriju un šobrīd piedāvā arī ērtu atpūtas vietu viesiem
Evitas Aplokas foto
Viena otrai blakus esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Seda 1” un “Seda 2” Liepnas pagastā centīgi rūpējas par māju apkārtnes kopšanu un apzaļumošanu un ik reizi pārsteidz ar ko jaunu. Šogad “Seda 1” iedzīvotāji priekšpagalmā izveidojuši pat improvizētu ugunskuru

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv