<<< Atpakaļ

Pašvaldība apbalvo Alūksnes novada sakoptāko īpašumu saimniekus

 07.08.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisteAlūksnes pilsētas svētku laikā, 5. augustā, Alūksnes novada pašvaldība apbalvoja novada sakoptāko īpašumu saimniekus.

Pašvaldības rīkotais konkurss “Sakop, rādi, lepojies” notiek reizi trīs gados, un tā laikā pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija meklē un vērtē konkursam pieteiktos sakoptākos privātīpašumus visā novada teritorijā. Apbalvošanas pasākumā pašvaldības izpilddirektore un konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Janīna Čugunova pateicās visiem konkursa dalībniekiem par viņu rūpīgo un ar mīlestību piepildīto darbu katram savā sētā, savā pagalmā un īpašuma teritorijā, kas kopumā veido skaistāku visu Alūksnes novadu.

Konkursa vērtēšanas komisija šogad apciemoja 15 īpašumus, kas pieteikti četrās nominācijās. Katras nominācijas uzvarētājs saņēma 150 eiro naudas balvu, otrā vietas ieguvēji – 100 eiro naudas balvu un trešās vietas ieguvēji – 50 eiro naudas balvu, kas tiek pārskaitītas uz šo personu norādītajiem bankas kontiem. Savukārt pārējie konkursa dalībnieki saņēma īpašas speciālās balvas un dāvanu kartes no zemnieku saimniecības “Sprogas”. Uzvarētājiem pasniegta arī īpaša pie ēkas fasādes vai citā saimnieku izvēlētā goda vietā stiprināma plāksne, kas apliecina viņu panākumus šajā konkursā.

Visvairāk dalībnieku bija nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada lauku sēta”. Šajā nominācijā uzvarētāju gods Skaliņu ģimenei no Malienas pagasta “Kopmaņiem”, otrā vieta – Duganu ģimenei no Zeltiņu pagasta “Burtniekiem” un divas trešās vietas – Guntim Meisteram Jaunlaicenes pagasta “Meisteros” un Līču ģimenei Mārkalnes pagasta “Sauleskalnā”. Vērtēšanas komisija četrām lauku sētām piešķīra speciālās balvas. Zābaku ģimene Jaunalūksnes pagasta “Ziedugravās” saņēma speciālo balvu “Dzīvīgā lauku sēta” par dzīvīgumu, ko lauku sētā rada gan bērnu, gan blakus tekošās un saimnieku aprūpētās upītes čalas. Specbalvu “Ainaviskā lauku sēta” saņēma Evita Drozdova un Guntis Bērziņš Veclaicenes pagasta “Slokās” – pašā Igaunijas pierobežā, patiesi gleznainā pakalnā. Savukārt specbalvu “Dabiskā lauku sēta” vērtēšanas komisija piešķīra Semaņu ģimenes aprūpētajiem “Sauliķiem” Jaunalūksnes pagastā, kur saimniekiem veiksmīgi izdevies iekārtot sētu dabiskās noskaņās, bet specbalvu “Latviskā lauku sēta” – Silvijai Graudiņai Veclaicenes pagasta “Ilgupēs”, kur glīti kopts mauriņš eleganti saplūst vienotā ainavā ar skaistiem ziediem rotātu, gandrīz Latvijas kontūrā saglabātu pļavu.

Nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada individuālās mājas vai vasarnīcas apkārtne” komisija apciemoja četras mājas un divas no tām saņēma augstāko apbalvojumu – 1. vietu un uzvarētāja titulu. Tā bija Kļaviņu ģimenes māja “Pullanā 110” Alsviķu pagastā un Torņa iela 65 Alūksnē, kur saimnieko Inese Kaulakane, Uģis Tučs un Raivo Kaulakans. Šajā nominācijā komisija piešķīra vienu trešo vietu – Sloģu ģimenes mājai Jaunalūksnes pagasta Bejā, bet speciālo balvu “Gaišais dārzs” saņēma Gražansku ģimenes “Gundegas” Mālupes pagastā, kas izcēlās ar gaišu, saules apspīdētu, atvērtu dārza plānojumu.

Nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada daudzdzīvokļu mājas apkārtne” šogad savstarpēji konkurēja vien divas, viena otrai blakus esošās daudzdzīvokļu mājas no Liepnas pagasta – “Seda 1” un “Seda 2”. Konkursa vērtēšanas komisija varēja pārliecināties, ka abu māju iedzīvotāji kopā lieliski prot parūpēties par savas apkārtnes sakoptību, labiekārtošanu un uzturēšanu. Tādēļ šajā nominācijā abām daudzdzīvokļu mājām komisija piešķīra 1. vietu.

Savukārt tikai viens objekts - SIA “JM Grupa” Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, bija pieteikts konkursam nominācijā “Sakoptākā Alūksnes novada komercobjekta teritorija”, tādēļ vērtēšanas komisija piešķīra speciālo balvu “Sakoptas vietas izaugsme”, novērtējot uzņēmuma īpašnieku Arāju ģimenes ieguldījumu šīs teritorijas sakārtošanā un attīstībā.

Konkursam pieteiktos īpašumus jūlijā apciemoja un vērtēja komisija, kuras sastāvā bija Diāna Dambe - 2014. gada konkursa „Sakop, rādi, lepojies!” uzvarētāja individuālo māju grupā, Jānis Pūpols - 2015. gada Puķu draugu saieta Alūksnē galvenās balvas ieguvējs, pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova, pašvaldības ainavu arhitekte Madara Sildega, Būvvaldes vadītāja – arhitekte Sandra Smildziņa, pašvaldības zemes ierīkotāja Inese Randa, pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbu vadītāja Ingrīda Ribozola un pašvaldības tūrisma darba organizatore Iveta Veļķere.

Konkursam pieteikto īpašumu vērtēšana notika pēc nolikumā paredzētajiem kritērijiem. Komisija vērtēja kopējo iespaidu par īpašumu un vizuālo informāciju (norādes, īpašuma zīmes), teritorijas funkcionālo plānojumu un sakoptību, ēku fasāžu sakoptību un balkonu apzaļumošanu, dekoratīvo stādījumu plānojumu un sakoptību, savdabīgus akcentējošos elementus (mazās arhitektūras formas, karoga masts, pastkastīte), komercobjektiem – arī autostāvvietas, velosipēdu novietnes, vides pieejamību, kā arī katra īpašuma individualitāti.

Ieskats konkursa laikā apmeklētajos īpašumos un konkursa apbalvošanas pasākumā fotoattēlos www.aluksne.lv vai pašvaldības kontos facebook.com un draugiem.lv.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv