<<< Atpakaļ

 

Pašvaldība aicina piedalīties Alūksnes novada attīstības programmas aptaujā14.08.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība ir uzsākusi Alūksnes novada attīstības programmas izstrādi 2018.-2022. gadam un aicina novada iedzīvotājus līdzdarboties attīstības programmas izstrādē, atbildot uz anketas jautājumiem.

Aptaujas anketā iedzīvotāji lūgti izteikt savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu attīstības iespējām Alūksnes novadā turpmākajos piecos gados, kā arī novērtēt pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu iepriekšējā periodā.
Anketu aizpildīt aicināti ne tikai tie iedzīvotāji, kuri šobrīd dzīvo Alūksnes novada teritorijā, bet arī tie novadnieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novadā, bet faktiskā – citviet Latvijā vai pasaulē.
Aptaujas anketu var aizpildīt elektroniski: www.ej.uz/Aluksnesaptauja, pagastu pārvaldēs un visās Alūksnes novada bibliotēkās.
Aptauja notiek no 2017. gada 21. augusta līdz 21. septembrim. Tās rezultātu apkopojums tiks publicēts Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv, saīsinātā veidā – pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”.


Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam APTAUJAS ANKETAAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv