<<< Atpakaļ

 

Alūksnes pilsētas bibliotēka aicina izteikt viedokli aptaujā22.08.2017.

Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore


Lai noskaidrotu bibliotēkas esošo un potenciālo apmeklētāju vērtējumu par Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbu un pilnveidotu to atbilstoši klientu vēlmēm un ierosinājumiem, Alūksnes pilsētas bibliotēka aicina iedzīvotājus izteikt savu viedokli, piedaloties aptaujā! Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt internetā http://ejuz.lv/bibliotekasaptauja vai Alūksnes pilsētas bibliotēkā Lielā Ezera ielā 24.

Viedokli izteikt aicināti ne tikai bibliotēkas apmeklētāji, bet arī tie iedzīvotāji, kas bibliotēku neapmeklē!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv