<<< Atpakaļ

 

Sakarā ar skolu reorganizāciju gaidāmi grozījumi maršrutos Alūksnes novadā


22.08.2017.

 

Sakarā ar Jaunlaicenes pamatskolas reorganizāciju un Mālupes pamatskolas likvidāciju no 2017. gada 1. septembra tiks veiktas izmaiņas SIA Sabiedriskais autobuss maršrutā Nr.6447 Alūksne–Beja–Mālupe–Alūksne, Nr.6690 Alūksne–Liepa–Bērziņi–Alūksne, Nr.6695 Alūksne–Māriņkalns–Jaunlaicene, Nr.6705 Alūksne–Ziemeri–Māriņkalns–Alūksne un Nr.6707 Alūksne–Korneti–Jaunlaicene–Korneti–Alūksne.

Maršruta Nr.6447 Alūksne–Beja–Mālupe–Alūksne autobuss turpmāk no Alūksnes autoostas izbrauks 40 minūtes vēlāk – plkst.14.30. Savukārt maršruta Nr.6690 Alūksne–Liepa–Bērziņi–Alūksne autobuss no Alūksnes autoostas izbrauks 10 minūtes agrāk un 50 minūtes – attiecīgi plkst.15.00 un 6.00. Šie trīs reisi tiks izpildīti darbadienās laika periodā no 1. septembra līdz 11. jūnijam.

Izmaiņas būs arī maršruta Nr.6695 Alūksne–Māriņkalns–Jaunlaicene reisu izpildes laikā. Autobuss no Alūksnes autoostas turpmāk katru dienu izbrauks plkst.16.50 (pirms tam tas izbrauca plkst.15.05), bet no Jaunlaicenes – plkst.17.30 (pirms tam – plkst.15.45). Savukārt maršruta Nr.6705 Alūksne–Ziemeri–Māriņkalns–Alūksne autobuss turpmāk no Alūksnes autoostas izbrauks plkst.7.00 (pirms tam tas izbrauca plkst.7.45 un 7.50). Laika periodā no 1. septembra līdz 11. jūnijam tas kursēs katru darbadienu, bet no 12. jūnija līdz 31. augustam – tikai trešdienās.

Maršruts Nr.6707 Alūksne–Korneti–Jaunlaicene–Korneti–Alūksne tiks saīsināts – autobuss kursēs līdz Jaunlaicenei un pēc tam brauks pa taisno uz Alūksni, nevis griezīsies apkārt Jaunlaicenē, lai, metot loku, atgrieztos Alūksnē. Turpmāk no Alūksnes autoostas autobuss izbrauks plkst.6.40 un 15.30 (pirms tam tas izbrauca plkst.7.00 un 14.10). Laika periodā no 1. septembra līdz 11. jūnijam abi reisi tiks izpildīti visās darbadienās, bet no 12. jūnija līdz 31. augustam – otrdienās, ceturtdienās un piektdienās.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv