<<< Atpakaļ

 

Neuzņems audzēkņus Liepnas vidusskolas 10. klasē


30.08.2017.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Liepnas vidusskolā šogad netiks atvērta 10. klase, tā pēc skolas direktores iesnieguma 24. augusta sēdē nolēma Alūksnes novada domes deputāti.

 Izglītības jomas valsts līmeņa normatīvie dokumenti paredz skolēnu skaitu, ar kuru varētu atvērt 10. klasi Liepnas vidusskolā – 10, taču skola bija saņēmusi vien 6 iesniegumus ar vēlmi uzsākt mācības vidusskolas 10. klasē. Četri no šiem skolēniem ir Liepnas vidusskolas 9. klases absolventi, divi – no citām vietām. Kā Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā norādīja Liepnas vidusskolas direktore Liene Stabinge, ar tik nelielu skolēnu skaitu nav iespējams nosegt mācību stundu plānu, bet klases atvēršanai trūkstošos četrus audzēkņus atrast nav izdevies.
- Pagājušajā gadā normatīvie akti pieļāva kopējo 10.-12. klašu audzēkņu skitu 27, bet ar šī gada 1. septembri vidusskolas posmā jābūt vismaz 32 skolēniem. Liepnas vidusskolā var nodrošināt 19 audzēkņus. Organizēt mācību darbu 10.–12. klasē apvienotajās klasēs nav pieņemami. Šobrīd 11. un 12. klase būs spiesta to darīt, jo skolēniem, kas ir uzņemti iepriekšējos gados, skola ir jāpabeidz. Novada izglītības attīstības programmā ir norādīts, ka par Liepnas vidusskolas statusa maiņu runa var būt tad, kad skolu ir pabeiguši pēdējie vidusskolas klasēs uzņemtie audzēkņi, – Sociālajā, izglītības un kultūras komitejas sēdē skaidroja Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv