<<< Atpakaļ

 

Ilzenē jaunieši īsteno projektu


30.08.2017.

Elīna Pētersone

Šovasar jūlijā SKIM centrā "Dailes" Ilzenes pagastā notika "Novadpētniecības seminārs" jauniešu iniciatīvu projekta "Dots devējam atdodas", ko vadīja Inese Pušpure.

Seminārā kopīgi izpētīta Ilzenes vietvārdu karte, pētīti novadpētniecības materiāli, izspēlēta viktorīna par Ilzenes vietvārdiem, kā arī klātesošie jaunieši dalījās savās atmiņās par skolu, bērnības piedzīvojumiem un ģimenes stāstiem.

Augusta sākumā savukārt šī projekta ietvaros Ilzenē norisinājās apmācības "Domā! Filmē! Montē!". Apmācību vadītājs Armīns Maslovskis jauniešus iepazīstināja ar video apstrādes pamatiem (Adobe Premiere Pro programmu), deva ieskatu scenārija veidošanā un video materiālu filmēšanā un montēšanā.

Praktiskajā daļā jaunieši sadalījās trīs darba grupās, kuru uzdevums bija sagatavot īsu sižetu par izvēlētu objektu - Ilzenes pamatskolu, SKIM centru "Dailes" vai veco kompleksu.

Jaunieši īsā laika posmā paspēja gan intervēt ilzeniešus par iepriekšminētajiem objektiem, gan izveidot īsu sižetu par izvēlēto objektu.

Apmācību beigās visi kopā noskatījās izveidotos sižetus un vienojās, ka šīs apmācības ir ļoti labs pamats turpmākajai īsfilmas veidošanai par Ilzenes pamatskolu un tās pēdējās trīsdesmitgades absolventiem.
Projektu atbalsta Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Alūksnes novada pašvaldība.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv