<<< Atpakaļ

 

Aktualitātes projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”


30.08.2017.

Kristīne Lāce,
Alūksnes novada Sociālā dienesta projektu vadītāja

 Sākoties jaunajam mācību gadam, Alūksnes novada izglītības iestāžu skolēniem rudenī būs pieejami vairāki veselību veicinoši pasākumi projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”.

 Profilaktiskas nodarbības pirmo klašu skolēniem stājas uzlabošanai
Nodarbības norisināsies trīs posmos. Informatīvo nodarbību laikā skolēni tiks iepazīstināti ar pareizas stājas veidošanas un tās saglabāšanas nozīmi un saņems teorētiskus fizioterapeita ieteikumus stājas uzlabošanai un saglabāšanai. Fizioterapeita vadītu grupu nodarbību laikā skolēni apgūs praktiskus vingrinājumus muguras muskulatūras un pareizas stājas nostiprināšanai. Tiem skolēniem, kuriem jau radušās stājas problēmas, fizioterapeiti vadīs nodarbības atbilstoši konstatētajai problēmai.

 Profilakses pasākumi skolēniem par atkarībām
Nodarbības tiks organizētas 8.-12. klašu skolēniem. Psihologa vadītajās nodarbībās tiks apgūtas vairākas tēmas:

  1. Jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekas, kontroles un paškontroles iespējas, datora un citu tehnoloģiju lietošanas robežas, lai nenodarītu pāri sev un apkārtējiem;
  2. Atkarība, tās veidošanās jauniešu periodā un esot pieaugušiem, galvenās atšķirības un sevis pasargāšanas iespējas;
  3. Alkohola lietošanas risks un kaitējums jauniešu periodā, iespējas sevi pasargāt no alkohola lietošanas uzsākšanas un sekām;
  4. Smēķēšanu izraisošie faktori jauniešu vidū, iespējas neuzsākt vai pārtraukt smēķēšanu.

 Peldēšanas nodarbības
Nodarbības tiks organizētas 6. klašu skolēniem Balvu Sporta skolas peldbaseinā. Nodarbības vērstas uz veselīga dzīvesveida un sporta pamatprasmju izveidošanu, nostiprinot individuālās peldētprasmes apguvi un pilnveidojot peldēšanas tehniku.

 Ne tikai skolēniem, bet arī pārējiem novada iedzīvotājiem būs pieejami dažādi veselību veicinoši pasākumi.
Sākot ar septembri, daudzviet novadā norisināsies vingrošanas nodarbības dažāda vecuma Alūksnes novada iedzīvotājiem (Alūksnē, Jaunannā, Ilzenē, Zeltiņos). Alūksnē būs pieejamas atsevišķas vingrošanas nodarbības vecuma grupai 54+ gadi, specializētas nodarbības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un jogas nodarbības. 
Līdz novembra beigām norisināsies jau šobrīd notiekošās sporta aktivitātes Jaunannā. Detalizētu pasākumu plānu var atrast Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv