<<< Atpakaļ

 

Mārkalnes pagasta pārvaldē var pieteikties uz Lūkumīša ezera zvejas tīklu limitu


11.12.2017.

 Līdz 2017.gada 29.decembrim plkst. 12 00 Alūksnes novada iedzīvotāji Mārkalnes pagasta pārvaldē var pieteikties uz Lūkumīša ezera  Mārkalnes pagastā zvejas tīklu limitu.

Mārkalnes pagasta pārvalde
T.64322116: m.t. 25620818

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv