<<< Atpakaļ

Uzsāks ceļa pārbūves darbus Alsviķu pagastā01.02.2017.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Ar 1. februāri plānots uzsākt sagatavošanas darbus Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu karjers” pārbūvei.

31. janvārī Alūksnes novada pašvaldībā notika pirmā būvsapulce par iepriekš minēto objektu, kurā tika pārrunāts darbu veikšanas process. Darbus šajā autoceļa posmā, saskaņā ar pašvaldības iepirkumu, veiks uzņēmums SIA “SORMA” un to kopējās izmaksas plānotas 300 619,35 EUR bez PVN.

Uzņēmuma pārstāvis Kārlis Smukkalns informēja, pirmie objektā veicamie sagatavošanas darbi būs trases izspraušana un nostiprināšana dabā, kā arī ceļa malu teritorijas attīrīšana no krūmiem. Minētajā ceļa posmā darbu veikšanas laikā varētu būt īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv